fbpx

Bülowsgade 68

Renoveringen af Sct. Joseph Hospital

Se mere

Bülowsgade 68

Renoveringen af Sct. Joseph Hospital

Læs projektets egen beskrivelse

Da den århusianske spilvirksomhed Kiloo A/S i 2014 søgte efter en domicilejendom, der skulle fungere som hovedkontor for firmaet, faldt valget hurtigt på den smukke bygning på Bülowsgade 68. Bygningen havde oprindeligt huset Sct. Josephs Hospital og ventede på en ny ejer, som kunne se potentialet bag den ventende renovering.

Som en central del af Frederiksbjerg bydel har Sct. Josephs Hospital prydet området siden opførelsen i 1907, men de mange år og flere usammenhængende renovationer havde sat deres præg på den gamle bygning. Samtidig var bygningens indre, oprindeligt bygget til sengestuer og små kamre med massive murstensvægge mellem, ikke egnet til det åbne kontorlandskab, som Kiloo A/S ønskede.

For at omdanne bygningens indre blev næsten 80% af de indvendige bærende vægge nedbrudt og erstattet med ca. 45.000 kg stål, som danner bygningens skelet og har gjort det muligt at åbne etagerne op. Det er kun en af de mange tiltag, der har været med til at omdanne det 100 år gamle hospital til en moderne bygning med god plads til den enkelte medarbejder.

Brugskvalitet

Ved ombygningen af Bülowsgade 68 blev der lagt vægt på, at der skulle være nok af alt og nemt ved alt. De højloftede og åbne kontorrum indbyder til, at man besøger sine medarbejdere. Det er nemt at se, hvem der sidder hvor, og har man et spørgsmål, går man gerne hen og taler om det. Der er også god plads til en pause og en kop kaffe i de te-køkkener, som er placeret på alle etager af bygningen. Grundet dårlige erfaringer i en tidligere bygning, blev der også lagt vægt på, at mængden af toiletter skulle svare til antallet af medarbejdere, så ventetiden her ikke blev et problem. Der blev også lavet en direkte opgang fra p-kælderen til kantinen. Til gavn for medarbejderne er dele af den oprindelige vaskeribygning blevet lavet om til et fitness område med god plads til fysisk træning og behagelige badefaciliteter. Her kan medarbejderne efter en lang dag på en kontorstol frit gå over og få trænet eller strukket musklerne ud.

Bidrag til omgivelser

Frederiksbjerg er en gammel del af Aarhus, og det kan ses på kvarterets bygninger. Der er en symmetri i bygningerne, som er med til at give området sit særlige udseende. Det samme gælder for Bülowsgade 68, men efter 100 år med skiftende ejere og manglende midler, var den engang så smukke facade blevet skadet af nødvendige, men skæmmende ændringer og manglende reparationer. Nu er der blevet rettet op på disse skader. De gamle ar efter ventilationsriste er blevet dækket med originale sten, havemuren har, ligesom taget, fået nye teglsten og Sct. Joseph statuen, som var med til at give hospitalet sit navn, er blevet malet, så den igen står tydeligt frem på facaden. Et stort firma som Kiloo A/S har mange medarbejdere og flere af dem kommer langvejs fra, hvilket kræver mange parkeringspladser til deres forskellige køretøjer. Frederiksbjerg er en gammel bydel med små veje, og selvom Bülowsgade 68 har en lille gårdsplads med plads til parkering, er det på ingen måde nok til alle. For ikke at belaste området yderligere, blev der derfor bygget en underjordisk parkeringskælder under den store have, som hører til bygningen. Nu, hvor kælderen er færdig og dækket til, er haven igen blevet et grønt åndehul blandt de mange etagebyggerier.

Eksempelværdi

Selvom Bülowsgade 68 ved sin opførelse var en meget moderne bygning, har de 100 år, der er gået siden, gjort den forældet. Dette kunne tydeligt ses i taget, hvor de engang så smukke teglsten var blevet afskallede og matte. Under taget kunne man nemt fornemme vejret udenfor, da der ikke fandtes nogen form for isolation. Derfor blev hele taget fjernet, gamle sten blev erstattet med nye, nøje udvalgt for at komme så tæt som muligt på den oprindelige form og blankhed, og det hele blev velisoleret. Også de smukke skorstenspiber, der er så kendetegnende for bygningen, blev renoveret, understøttet og udstøbt. De tunge skorstene, på nær en enkelt, er ikke længere i brug og kunne være erstattet med attrapper, men blev bevaret, fordi de udgør en vigtig del af bygningens helhed og historie.

Udførelseskvalitet

Trods en forholdsvis kort byggeperiode på 24 måneder med mange komplekse arbejder, er der ikke blevet valgt lette løsninger. Hele renoveringen er udført med et højt fagligt niveau med øje og sans for detaljer samt respekt for gamle håndværkstraditioner. Dette kan i dag ses på, at de oprindelige spær og hanebånd er blevet genbrugt i bygningen, men påforet nutidig isolering, alle rygninger er muret, og de nye kviste er blevet lavet med muret spejl. Hvor det har været muligt, er den oprindelige granit blevet genbrugt, og hvor det har været nødvendigt at skaffe nyt, bl.a. til en læmur, er murstenene fremstillet, så de matcher farve og udtryk på de oprindelige sten. Hvor facaden ser så godt som original ud, er bygningen indvendigt blevet moderne og strømlinet med specialdesignede døre til møderum og skillevægge med fyldninger. Gulvene er for det meste egetræ, og glasvæggene er lavet i New Yorker-stil. Udtalelse fra medvirkende ingenør, Richard Vejlby Nielsen: “Det har været en fornøjelse at være med til at opgradere en smuk gammel bygning til en tidssvarende bygning, hvor finish og funktion har været i højsædet. Projekter som dette er en sjældenhed, og rent fagligt er det noget helt særligt at regne konstruktionsberegninger og planlægge rørføring i en gammel eksisterende ejendom. Ifm. transformationen af Bülowsgade 68 stødte vi på mange uforudsete udfordringer, og de har samlet set påvirket projektet til at få netop det resultat, vi står med i dag – fyldt med gode og spændende løsninger. Et resultat, som vi alle kan være stolte af.”

Parter bag projektet

Kiloo A/S / Mandalay Properties ApS.
NBTC ApS, Rådgiver, udførelse, sikkerhed, byggeledelse.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende ingeniør

Sted

Bülowsgade 68
8000 Aarhus C

Fotos: Kiloo A/S

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Anvendelse

Erhverv

Areal

5.001-20.000m2