fbpx

Boserupgård Naturcenter

Læs projektets egen beskrivelse

Bygningschefen i Roskilde Kommune; Lauge Brandt overleverede projektet, sommeren 2011. Opgaven bestod i at renovere det fine, men mangelfuldt vedligeholdte hovedhus, for derefter at lade det indrette, så det kunne få en ny funktion. Fra at være bolig midt i Boserup Skov, skulle det være en naturskole for op i mod 50 børn ad gangen, fordelt hensigtsmæssigt på grundplaner i den 200 år gamle bygning.

Forudsætningen var fra starten skarpt optrukket: såvel restaurering som ombygning skulle foregå for en beløbsramme på kr. 3 mio. Udfordringerne var mange, og undervejs var der tidspunkter, hvor man kunne tvivle på om det ville lykkes. Da der for skoven gælder en bevarende lokalplan, var det også en forudsætning, at den bevaringsværdige bygning ikke fik et markant ændret udvendigt udtryk.
Ønsket om bæredygtighed stod overfor et skærpet krav til f.eks. spildevandshåndtering. Et oprindeligt ønsket rodzoneanlæg med sivegrøfter og pilefordampningsanlæg måtte forkastes, både fordi skoven ikke måtte ændres og fordi man ikke kunne acceptere usikkerhed omkring spildevandsmængde som følge af mange børns hyppige toiletbesøg. Derfor blev en konventionel løsning med nedgravet septiktank valgt, og bæredygtighed begrænset til tidssvarende varmekilde og andre energibesparende foranstaltninger.

Listen over gode gamle byggeskikke, som enkelt og naturligt blev indarbejdet til gavn for huset og dets fremtidige brugere:
• retablering af pigstensbelægning rundt om hele huset for at lede vandet bort
• udbedre bindingsværk med genbrugsegetræ og traditionelle tømmersamlinger
• opmure og filtse med kalkmørtel og derefter kalke overflader
• reparere stråtaget på egnstypisk måde, at fastholde de fine detaljer ifm. vinduesudskiftning
• bruge hulsten som alternativ til upassende rist over tvangsventilationsanlæg i toiletter
• finde og anvende naturlige trædesten foran indgangsdøre
• bevare et parti med original udkastpuds bestående af kulekalk, ler og komave-fordøjede halmrester som mørtelarmering

Parter bag projektet

Bygherre: Roskilde Kommune
Entreprenør: Tagsnedkeren ApS
Jord- & Betonarbejder: Brdr. Jørgensen ApS
VVS: C5 VVS-Teknik A/S
El-installatør: Jesper Schrøder
Bygningskonstruktør: Søren Brandt
Klimaingeniør: Ib Lauersen
Projektleder: arkitekt maa Stein Hagen

Yderligere information om projektet

http://boserup.roskilde.dk

Sted

Boserupvej 82-84
4000 Roskilde

Realiseret

2012

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500m2