fbpx

Ballerup Centret

ENERGIRENOVERING AF SHOPPINGCENTER SKÆRER 35% AF ENERGIFORBRUGET

Se mere

Ballerup Centret

ENERGIRENOVERING AF SHOPPINGCENTER SKÆRER 35% AF ENERGIFORBRUGET

Læs projektets egen beskrivelse

Ballerup Centret er bygget i 1973 på et tidspunkt, hvor butikscentrene begyndte at dukke op i de københavnske forstæder. I 1999 gennemgik centret en større udbygning, og i dag byder det på over 70 butikker, spisesteder og fitnesscenter, samt en række kunstneriske og arkitektoniske indslag. Men trods det gode shoppingudvalg og kunstneriske udtryk befandt Ballerup Centret sig også i en renoveringsmoden alder: Det tekniske udstyr trængte til en opgradering, og styringen nærmede sig forældede versioner. Dette ville Dades lave om på – nu ville de føre centret ind i den digitale tidsalder og ikke mindst i en bæredygtig stand.

Ballerup Centret er siden gået foran og har med Siemens som totalentreprenør nu foretaget en gennemgribende energirenovering af centrets cirka 32.000 m2 og opgraderet de tekniske installationer. Resultatet er blevet et bedre indeklima i centret, en mere sikker drift, samt et væsentligt lavere energiforbrug. Ved hjælp af data og intelligent teknologi er centrets energiforbrug og driftsomkostninger reduceret med 35% og CO2-udledningen med ca. 250 tons pr. år.

Centret har desuden fået opgraderet en lang række ventilationsanlæg, nye pumper, nyt centralt køleanlæg og tørkøler, nyt decentralt køleanlæg, teknisk isolering, solafskærmning og ikke mindst fået fuldstændigt overblik over centrets drift og energiforbrug ved hjælp af ny bygningsautomatik og datadrevet intelligent drift.

Senest er der i energirenoveringsprojektet installeret et godt 250 kW solcelleanlæg på taget af den nye biograf, som er under opførelse på Ballerup Centret.

Bygherre: Dades A/S. Totalentreprenør: Siemens A/S. Bygherrerådgiver og driftsansvarlig: Newsec.

Blik for brugerne

Hvis Danmark skal nå målet om en 70 % CO2-reduktion inden 2030, er en smartere og mere effektiv brug af energien afgørende. I og med at bygninger udgør 40 % af Danmarks samlede energiforbrug, er bygningers energieffektivitet en vigtig brik i denne ligning. Energirenoveringen af Ballerup Centret gør ejendommen til et fyrtårn for energieffektivisering. Centret sparer nu ca. 1.950.000 kWh om året, hvilket udgør 35 % af centrets oprindelige energiforbrug. Besparelsen svarer til 435 husstandes årlige elforbrug. Dermed placerer centret sig i førerfeltet blandt danske shoppingcentre inden for bæredygtighed. Projektet viser institutionelle ejendomsinvestorer, hvordan en attraktiv forretningsmodel for klimaansvar, kombineret med signifikant afkast og værdiforøgelse, ser ud i praksis. Med Renoverprisen 2021 vil kåringen inspirere andre ejendomsinvestorer og store bygningsejere i Danmark til at renovere deres ejendomme og udnytte tagareal til solanlæg til gavn for klimaet. Potentialet er enormt.

Brugskvalitet

Vi bruger i gennemsnit 90 % af vores tid indenfor. Rammen om vores indendørs liv er derfor langt fra ligegyldig for vores trivsel, koncentrationsevne og humør. I denne ligning har bygningsteknologien et stort ansvar. Med Ballerup Centrets opgraderede ventilationsanlæg, intelligent temperaturstyring samt bedre belysning skaber renoveringen et langt bedre indeklima for lejere, ansatte og besøgende i centret. Generelt er totaloplevelsen for brugere af centret forbedret, der eksempelvis vil opleve bedre luftkvalitet – uden unødig brug af energi. Samtidig giver det facility managers en langt bedre mulighed for at styre centrets drift, energiforbrug og indeklima via den nye transparens over, hvordan anlæggene kører.

Eksempelværdi

Energirenoveringen af Ballerup Centret er et godt eksempel på, hvordan klima, økonomi og datadrevet bygningsteknologi tænkes bedst sammen. Med Ballerup Centret kåret til Danmarks bedste renovering 2021 kan casen være med til at vise landets resterende storcentre og andre store bygningsejere, at ejendomme kan øge deres værdi, drives mere effektivt og reducere deres klimaaftryk gennem en opgradering af bygningsteknologien og installationen af solcelleanlæg på tagarealer.

Hermed tager Ballerup Centret også næste skridt mod at kunne indgå som en fleksibel energiforbruger i det offentligt elnet, hvor solcelleanlægget samt køle- og ventilationsanlæg i centret automatisk kan op- og nedjustere afhængigt af balancen i elnettet – og på den måde understøtte den grønne omstilling af hele energisektoren.

Ved centrets nye brug af intelligent teknologi og cloud analytics i driften kan det samtidig inspirere andre centre og kontorejendomme med konkrete muligheder inden for digitalisering; nemlig hvordan centrets drift og vedligehold er blevet mere forudsigeligt og ressourceoptimeret, så de fx kan holde øje med temperaturer i alle butikker, vand- og elforbrug, hvornår anlæggene skal serviceres m.v.

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet er realiseret i henhold til budget og tidsplan. Den enorme energibesparelse på en tredjedel af centrets energiforbrug sørger nu for, at Ballerup Centret hvert år sparer over 1,5 millioner kroner om året på energiregningen. Resultatet for bygherre og dets lejere er således lavere driftsomkostninger og et mere attraktivt center som følge af et bedre indeklima og mere datadrevet, intelligent drift – og dermed en styrket økonomi for lejere såvel som bygherre. Renoveringen er realiseret i et løsningsorienteret samarbejde mellem bygherre, rådgiver og totalentreprenør, samt diverse underentreprenører, hvor kvalitet og bæredygtige løsninger har været omdrejningspunktet i hele udviklingen og eksekveringen af projektet.

Parter bag projektet

Bygherre: Dades A/S. Totalentreprenør: Siemens A/S. Bygherrerådgiver og driftsansvarlig: Newsec.

Sted

Ballerup-Centret 2
2750 Ballerup

Fotos: Dades A/S

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2021, 2023

Anvendelse

Erhverv

Areal

Over 20.000m2