fbpx

AG Gruppens Hovedkontor i Dalum Papirfabrik

Ikonisk betonkonstruktion er vartegn for bæredygtig bydel

Se mere

AG Gruppens Hovedkontor i Dalum Papirfabrik

Ikonisk betonkonstruktion er vartegn for bæredygtig bydel

Læs projektets egen beskrivelse

En ikonisk betonkonstruktion på grunden for den nedlagte Dalum Papirfabrik i Odense, er transformeret til hovedkontor for AG Gruppen. Her bevares industrihistorien i bygningen og får nyt liv med et lyst og dynamisk kontormiljø, der samtidigt bidrager til udviklingen af Dalum Papirfabrik fra et gammelt fabriksområde til en ny urban, grøn og mangfoldig bydel.

Grønne og historiske interesser er varetaget
AG Gruppens hovedkontor ligger i en gammel fabriksbygning på et historisk industriområde i Dalum ved Odense. På grunden ligger Dalum Papirfabrik, der opererede fra 1874-2017. Papirfabrikken voksede til at blive Danmarks største og en stor spiller på det internationale marked – således var fabrikken en vigtig arbejdsplads i området, hvor den spillede en væsentlig rolle for Dalums udvikling og vækst.
I fabrikkens vækstperiode voksede industribygningerne sammen til én sammenhængende bygningsmasse, som dækkede 90 procent af industrigrunden, der varierer i alder, udtryk, tilstand og størrelse. Flere af bygningerne på grunden er vurderede som bevaringsværdige, herunder de ikoniske betonkonstruktioner med shedtage, der nu danner vartegnet for den nye bydel og er AG Gruppens hovedkontor. Derfor er disse papirhaller renoveret med henblik på at bevare de historiske spor fra industriperioden.
Samtidigt er transformationen af papirhallerne i tråd med strategien i helhedsplanen for byudviklingen af området hvor Dalum Papirfabrik ligger, hvor regenerering af natur og bæredygtighed er i fokus. For at regenerere naturen er de blå og grønne kvaliteter for området forbedret med blandt andet forbindelser til de spektakulære naturomgivelser og Odense Å, der løber gennem området. Åen forbinder landskabelige og biologiske såvel som kulturelle og historiske interesser til Dalum Papirfabrik – da åen dannede grundlaget for placeringen af papirfabrikken, som blev drevet af vandkraft indtil 1950’erne. Udover at åbne grunden med forbindelser til åen og naturen, og nedbringe belægningsgraden fra 90 til 40 procent, forbedrer det biodiversiteten væsentligt og giver samtidigt AG Gruppens medarbejdere – og hele områdets brugere og beboere – god mulighed for at komme rundt til fods og på cykel.
I transformationen af de gamle papirhaller til AG Gruppens Hovedkontor kommer bæredygtighed til udtryk ved at den oprindelige bebyggelse er bevaret med 85 procent, og tegl fra nedrevet bygninger er genbrugt på indvendige vægge for at tilføre struktur, varme og historie til interiøret. Derudover opfylder renoveringen af shedtagshusene kravene til DGNB Guldcertificering.

Blik for brugerne

Et væsentligt bæredygtigt element i renoveringen er bevarelsen og transformation af shedtagshusene – samt genbrugen af gamle byggematerialer i interiøret. Af den oprindelige konstruktion er 85 procent bevaret, gammel og knust beton fra bygningen er brugt til regnvandssikring området så vandet ledes mod åen, og teglsten fra nedrevet fabriksbygninger på grunden er genbrugt i interiøret i AG Gruppens hovedkontor. På hele grunden for Dalum Papirfabrik har intentionen været at bevare så meget som muligt af den eksisterende bygningsmasse på grund af historisk og social værdi, og ikke mindst på grund af miljøet. Fordi bygningsmassen for hele papirfabrikken var vokset sammen til én bygningsmasse, lå der en udfordring i: 1) Få ydervægge 2) Store flader med meget tag Derfor var mange af de gamle fabriksbygninger langt fra at overholde krav for dagslys, udsyn og indeklima. Ved hjælp af miljøundersøgelser af de eksisterende industribygninger samt screening af arkitektoniske potentialer og historiske baggrunde, blev shedtagsbygningerne vurderet til at have stort potentiale for bevaring hvor både fundament, søjler, dæk, vægge og tage er bevaret, samt ydervæggen langs hele den lange bebyggelse, der danner yderskallen for Dalum Papirfabrik mod Papirmester Allé. Papirhallerne havde altså et stort potentiale til bevaring taget både bæredygtighed, moderne arkitektur og komfortkrav i betragtning. Dertil kommer det bæredygtige element at der er sparet transport til bortafskaffelse af knust beton, og levering af nye materialer og jordunderlag. Ud fra LCA-analyserer er det vurderet at klimabelastningen er væsentligt reduceret i forhold til nybyg og projektet opfylder kravene til DGNB-Guldcertificering. I vurderingen er der særligt lagt fokus på dags- og sollys i og udenfor bygningen, og derudover klarer bygningen sig godt indenfor indeklima.

Inspirerende ressourcetiltag

Godt kontormiljø for medarbejdere Den overordnede designstrategi har været at fastholde den industrielle arkitektur, og skabe optimale rammer for et godt kontormiljø med en masse dagslys, uformelle mødesteder og forbedret kontakt mellem afdelingerne. De særprægede shedtage i loftet på første salen, som er karakteriseret ved tagflader, der skiftevis er skrående og lodrette, har fået ovenlysvinduer og paneler så de bidrager til god akustik og fantastiske forhold for dagslyset, udover at være yderst karakterskabende for rummets indre og bygningens ydre. Øvrige elementer fra industriarkitekturen er bevaret og genbrugt med de eksisterende betonsøjler og storslåede hvælvinger, der skaber smukke højloftede rum med en helt særlig stemning. Betonen fra den oprindelige konstruktion er bevaret i sin originale karakter – og suppleres af kontrastfulde materialer som varmt egetræ, lyse vægge og integreret grøn beplantning. Bevaringen af det gamle er med til at tilføre sjæl og identitet til bygningen, der giver værdi til den sociale bæredygtighed. ”Her er både lyst, venligt og moderne. Samtidigt er der bevaret en masse detaljer så man stadig kan se, at det er en del af den gamle papirfabrik,” fortæller Therese Skjølstrup, salgs- og udlejningsansvarlig i AG Gruppen. AG Gruppens hovedkontor er opført i to plan i den dobbelthøje betonkonstruktion med et indskudt dæk forbundet af en central og åben trappe, der trækker dagslyset fra shedtagene helt ned i stueetage. Et tiltrængt løft for området Udefra får store vinduespartier hovedkontoret til at fremstå åbent og inviterende i den nye bydel i Dalum Papirfabrik, hvor Odense å og områdets natur renegeres og gøres tilgængeligt. Og de karakteristiske shedtage på den lange bebyggelse langs Papirmester Allé, som udover AG Gruppens hovedkontor også vil huse et multihus og erhverv, står som det identitetsskabende vartegn for hele den nye bydel Dalum Papirfabrik. Transformationen sikrer rammerne for et godt arbejdsmiljø for medarbejdere, og understøtter virksomhedens behov – såvel som værdisæt – ved at skabe mere samarbejde og være en del af en bæredygtig byudvikling. For blandt andet at støtte byudviklingen i sin hjemby, Odense, har AG Gruppen flyttet sit hovedkontor til Dalum Papirfabrik hvor det er en del af helhedsplanen for området, som indgår i Odense Kommunes bystrategi om, at gøre Odense til Danmarks grønneste by. Helhedsplanen styrker de blå og grønne kvaliteter for området ved at skabe forbindelser til Odense å og fjerne betonbelægning så områdets grønne arealer øges med 150 procent. Udover at forbedre biodiversiteten væsentligt, betyder det også at områdets brugere kan nyde den rekreative ro i naturen og har god mulighed for at komme rundt til fods og på cykel, blandt andet med en naturskøn forbindelse til Odense centrum langs åen. ”Dalum Papirfabrik var en af verdens bedste og største producenter af genbrugspapir, og den bæredygtige tankegang bliver videreført i vores nye domicil, som giver plads til vækst og underbygger vores strategi som moderne projektudviklingsvirksomhed. Samtidig er det en beliggenhed med gode adgangsforhold for vores medarbejdere; tæt på Odense C og med gode tilkørselsforhold,” udtaler Robin Feddern, administrerende direktør i AG Gruppen. ”Og så er tanken med Dalum Papirfabrik helt i AG Gruppen ånd. Her bevares områdets unikke kulturhistorie; samtidigt med at det udvikles og gives nyt liv. Det er præcis den tanke, som ligger til grund for de mange nye projekter, vi udvikler i AG Gruppen.”

Eksempelværdi

AG Gruppens hovedkvarter demonstrerer potentialet ved at bevare og transformere for at skabe unikke løsninger og arkitektonisk kvalitet med sjæl og historie. Historien præger arkitekturen med industrielle karakteristika som robusthed, store vinduer og shedtage, der danner motivet for området og tilfører et særpræg. Desuden indgår projektet i Odense Kommunes helhedsplan for byudvikling, der forvandler et lukket og utilgængeligt området, hvor betonbelægning og bygningsmasse afskærmer naturen, til at blive grønt, åbent og naturrigt område med bevarelse af historie. Her står AG Gruppens Hovedkontor i de gamle papirhaller som et vartegn både i forhold til arkitektonisk særegenhed, bæredygtige kvaliteter og for områdets kulturhistorie.

Solidt samarbejde

Projektet har hele vejen igennem været defineret af et åbent og direkte løsningsorienteret samarbejde imellem håndværkere, arkitekter, ingeniører og bygherre. Da de fysiske og historiske bygningsrammer er unikke, har en åben dialog om muligheder og potentialer skabt grundlag for projektets udformning. Målet har været at sikre mest muligt bevaring samt eksponering af de historiske rammer, og alle involverede har bidraget til at visionen samt at projektets enkle og klare løsning har kunne realiseres.

Levende bygningskultur

Projektet er baseret på tanken om at genbruge så meget eksisterende materiale som muligt og har således en markant og naturlig besparelse i forhold til genbrug af for eksempel fundamenter og grundkonstruktioner etc. Herudover er der anvendt genbrugsmaterialer til både grundregulering og for eksempel genopførelse af vægge med genbrugt tegl fra området. Yderfacader er suppleret med nye tegl, som sammen med de eksisterende er blevet komponeret og sorteret så der skabes et arkitektonisk udtryk, der både favner nyt og gammelt. I samarbejde med murerne er der således lavet en masse undersøgelser af teglvæggenes overfladebehandling og især i forhold til at udvikle en pudseteknik på yderfacaderne, der fremstår stoflige og delvis transparent så både gamle sten og historiske spor fremstår synlige og opnår en unik karakter.

Parter bag projektet

Bygherre: AG Gruppen
Rådgiver (totalentreprenør): AG Gruppen
Arkitektrådgiver: C.F. Møller Architects
Udførende: AG Gruppen
Ingeniør: Henry Jensen

Yderligere information om projektet

https://dalumpapirfabrik.dk/shedtagene/

Sted

Papirmester Allé 20
5250 Odense SV

Fotos: Arkitekt og partner Michael Kruse i C.F. Møller Architects og fotograf Jacob Due for Louis Poulsen

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2