fbpx

Afd. 1, Ringgården

Læs projektets egen beskrivelse

Afd. 1 med 140 boliger i 3 etages blokke, opført i 1939-41 ved byens nye ringgadesystem. Små ensidigt belyste lejligheder med 2-3 rum, lille køkken, lille wc, ingen altaner og fællesbad i kælderen. Dengang var det gode boliger.
Skønt smårenoveringer blev der ikke ændret på indretning og dagslysforhold. Beboerne var glade for den centrale placering og billige husleje, men boligstandarden levede langt fra op til dagens krav. En renovering var nødvendig, men hvordan?
Stadsarkitekten ønskede at bevare facadeudtrykket mod Ringgaden som en del af fortællingen om Aarhus i 30erne. Men kravet om nye køkkener, lydisolering, badeværelser, altaner og gennemlyste lejligheder kunne ikke opfyldes inden for de eksisterende rammer.
Konklusionen blev ny indmad i husene og udvidelse af boligarealet mod gården samt nye boliger i tagetagerne. Resultatet er stadig 140 store boliger, gode fællesrum, grønne tage, energihøst og en stor tagterrasse med udsigt.
Renoveringen startede med nedrivning; kun 3 facader og hovedtrapper stod tilbage. Blokkene er genopbygget med betonelementer og præfabrikerede badeværelser. På gårdsiden er tilføjet en 3 meter let konstruktion med stuer, altaner og elevator- og trappetårn.
Alle facader har fået 3-lags vinduer med en U-værdi på 0,8, som har fjernet al trafikstøj. 150-310 mm isolering i facader og tag og mekanisk genvindingsanlæg har givet bygningerne et markant energiløft fra et før-energiforbrug på 114 kWh/m2/år til et beregnet energibehov på ca. 50 kWh/m2/år.
De flade tage er udnyttet til 80 m2 solceller og 200 m2 solpaneler. Desuden opsamles regnvand fra tagflader til genbrug i fælles vaskerier.
Gårdrummet bliver forvandlet med grønt på terræn, tage og facader.
Skønt en kompliceret proces og en pris på niveau med nybyggeri er konklusionen, at det var det rigtige valg at passe på historien og give den nyt og mere klimarigtigt liv. Afdelingen har en lang venteliste – mange vil gerne bo i moderne boliger i historiske rammer midt i byen.

Parter bag projektet

Boligforeningen Ringgården
Afd. 1, afdelingsbestyrelsen og beboerne
Landsbyggefonden
Arkitekt: Aarhus Arkitekterne
Landskabsarkitekt: Vibeke Rønnow
Ingeniør og byggeledelse: Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S
Konsulent: AplusB

Sted

Venstre Ringgade 72-82, Thomas Nielsens Gade 4-6 og Tage Hansens Gade 27-33
8000 Aarhus C

Realiseret

2013

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2