fbpx

Perronrenovering

Aarhus H

Læs projektets egen beskrivelse

I 2011 påbegyndtes et større renoveringsprojekt af perronhallen på Aarhus Hovedbanegård, hvilket har været et ønske for DSB og Banedanmark siden 2003, hvor de første skitser så dagens lys. Siden opførelsen af banegården i 1927 har hallen været igennem mange mindre ombygninger og delmoderniseringer, hvilket satte sine tydelige spor i form af uoverskuelighed, pladsmangel samt forældet belysning og aptering.

For at løse opgaven bedst muligt blev renoveringsprojektet opdelt i henholdsvis et malerprojekt, et apteringsprojekt, et højttalerprojekt samt et belysningsprojekt. En af de største opgaver har været koordineringen mellem de involverede parter, samtidigt med at stationen har været i fuld drift igennem hele renoveringsperioden, hvilket har forløbet overraskende godt. Som projektet skred frem, blev kompleksiteten ikke mindre af de mange umærkede kabler både over og under jorden. For at skabe en overskuelig og åben perronhal, blev samtlige kabler i føringsveje mærket, organiseret og nedgravet i perronerne.

Samtidigt er stationen blevet fremtidssikret med underboringer ved perroner og skinner for kabelføringsveje forberedt til den kommende Letbane og med stationen som en del af TEN-strækningen (Trans-Europæisk Net) er renoveringen også foretaget ud fra kravene hertil.

Den sidste etape af renoveringen blev afsluttet ultimo 2013, hvor DSB og Banedanmark endelig kunne byde deres kunder velkomne til en overskuelig, tilgængelig, visuelt enkel og ikke mindst lys og indbydende perronhal, med den enkelte rejsende i fokus.

Perronerne fremstår nu harmoniske og overskuelige med en enkelt indretning bestående af ny aptering, informationsskærme og højttalere. Malerbehandlingen af spærene i en mættet rød farve, giver en klar sammenhæng med Københavns Hovedbanegård, hvor belysningspendlerne er integreret med respekt for den klassiske arkitektur, samtidigt med at LED-lyskilderne giver en miljøgevinst.

Parter bag projektet

Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects
Lysarkitekt: Gunver Hansen Tegnestue
Ingeniør: Spangenberg & Madsen
Bygherre: DSB Ejendomme og Banedanmark

Yderligere information om projektet

http://www.gottliebpaludan.com

Sted

Banegårdspladsen 1
8000 Aarhus C

Realiseret

2013

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Øvrige

Areal

501-5.000 m²