fbpx

Ådalsparken

Læs projektets egen beskrivelse

Beboere i almen bebyggelse fik nyt tag i form af nye flotte boliger.

En 300 tons tung kran hejste halve lejligheder med monterede køkkener og badeværelser op på 8. etage af Ådalsparken i Hørsholm.

Adserballe & Knudsen har opført 40 nye tagboliger på toppen af Ådalsparken i Hørsholm. Pro¬jektet var en del af en tagrenovering, og boligerne blev til en helt ny 9. etage. Arbejdet gik i gang i foråret 2012, og de 40 boliger blev opført på kun 15 måneder, fordi A&K valgte at benytte metoden med præfabrikerede volumenenheder. A&K vurderede sammen med rådgivere og potentielle leverandører, at denne løsning var optimal og ressourcebesparende.

Det er blevet forholdsvist normalt at bygge nye huse og lejligheder af præfabrikerede moduler, men det var spektakulært, at de store volumenenheder blev hejst 30 meter op i luften og balanceret på plads på toppen af et højhus.

Fokus var på en stram planlægning af opgaven, og det resulterede i en god byggerytme, der skabte få gener for beboerne og en glidende og trinvis opbygning af boligerne. Med Ådalsparken har A&K mestret en svær logistikopgave og en sikkerhedsmæssig forsvarlig håndtering af svære og tunge løft.

Ådalsparken er et eksempel på god renovering i flere henseender. De vigtigste grunde tilfalder metoden med de præfabrikerede lejlighedselementer, der indebar fordele i forhold til tid, økonomi, bæredygtighed og kvalitet.

Blik for brugerne

De færdige lejlighedselementer medførte bl.a. øget bæredygtighed, da effektiviseringen af produktionen gav mindre materialespild, mindre materialeforbrug samt besparelser på forbrug af el, vand osv. i produktionen.

Udførelseskvalitet

Metoden med de præfabrikerede lejlighedselementer indebar flere fordele i forhold til tid, økonomi, bæredygtighed og kvalitet. En høj kvalitet, idet facaderne blev produceret under gode forhold i en tør hal således at ventetiden blev mindre, idet de kunne produceres uhindret i al slags vejr. Beboerne oplevede mindre støj og støv og byggepladsarealet blev betydeligt mindre. Det betød også færre håndværkere på byggepladsen under udførelsen samt eliminering af spildtid, da håndværkerne ikke skulle vente på hinanden.

Parter bag projektet

Bygherre, Hørsholm Almene Boligselskab, afd. 1404, Ådalsparken
Rådgiver, Grontmij A/S
Udførende arkitekt, Mangor & Nagel A/S
Ingeniør, Grontmij A/S
Hovedentreprenør, Adserballe & Knudsen A/S

Sted

Ådalsparken
2970 Hørsholm

Realiseret

2013

Indstillingsår

2016, 2017

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000 m²

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017