fbpx

Åboulevarden 11

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet er en kombination af ombygning og nybyggeri. I det oprindelige hus ud mod Åboulevarden er er kun grundskelettet bevaret, facaden er trukket ud i gadelinien og føjer sig dermed ind i bygningsrækken langs åen. Langs Fiskergade er der opført nybyggeri, hvor der før var parkeringsarealer. En trappeopgang ud mod Mindebrogade markerer overgangen fra den eksisterende oprindelige bygning til nybygningen, hvor bygningshøjden er aftrappet, så den harmonerer med den eksisterende lavere bebyggelse i Fiskergade.

Byggeriet er modulopbygget i en glas/aluminium facade med vandrette naturskiferbånd. Påbyggede udkragede facadelementer, som trækkes omkring bygningens hjørner, bidrager til at give byggeriet et spændende og varieret udtryk.

Huset er indrettet med lyse farver, stavparketgulve og lyst kontorinventar. Gennem alle etager markerer et lysindfaldsrum overgangen fra det oprindelige hus til nybygningen. Dette rum giver lys til de tilstødende kontorer og til en lys og rummelig kantine.

Parter bag projektet

Bygherre // Åboulevarden Aps
Arkitekt // Arkitema Architects

Sted

Åboulevarden 11
8000 Aarhus C

Realiseret

2013

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2