fbpx

Pakhuset på havnefronten i Sønderborg gik fra faldefærdig til prisværdig

11. dec 2018

Det nedrivningstruede pakhus på kanten af Alssund blev ført ind i det 21. århundrede i en renovering, hvor balancen mellem det originale og moderne var i centrum. Projektet var nomineret til RENOVER prisen 2018.

Siden 1908 har Ewers Pakhus ligget og tronet på havnefronten i Sønderborg med udsigt til Alssund og Dybbøl Mølle. Bygningen har dog i de senere år ligget øde hen, og da kommunen besluttede at gøre den til del af byens nye Multikulturhus, betød det en renoveringsopgave af dimensioner for de involverede parter.

Forhindringer og…
”Hele bygningen var i elendig stand,” forklarer ingeniør Klaus Petersen fra Niras, der var involveret i renoveringen af det gamle pakhus, der bød på et råddent tag og ydervægge i dårlig forfatning.

For at arbejdet med den indvendige renovering ikke skulle blive en sisyfosopgave, havde det rådne tag prioritet i holdets arbejde. Denne tilsyneladende simple opgave blev besværliggjort af det gamle pakhus, hvis konstruktion bød på flere udfordringer.

”Det var klodset opbygget,” fortæller Klaus Petersen om pakhusets indre, der bestod af fire lavloftede etager spækket med massive træbjælker af en tykkelse.

”Vi var nødt til at lave gangstier for overhovedet at kunne komme rundt,” forklarer Klaus Petersen om de indledende forberedelser, hvor udvalgte bjælker blev beskåret og bundet op for at skabe plads til håndværkerne.

Et hus i et hus
Ønsket om at bibeholde den originale bygnings udseende skabte også udfordringer i arbejdet med facaden. Mange af de originale mursten måtte udskiftes med nye, der måtte speciallaves for at få de rette mål, og isoleringen af murværket viste sig også problematisk.

”Med så gammel en bygning kan man ikke bare efterisolere. Det vil føre til vandansamlinger i murværket, som vil ende med skader ved frost,” fortæller Klaus Petersen.

For at bevare de originale facader og samtidig undgå frostskader byggede man et hus i et hus af gips på indersiden af murværket.

”Det er bygget ca. 10-15 cm fra ydervæggen, så der ikke kommer svamp,” fortæller Klaus Petersen om det lille hus, hvorfra det stadig er muligt at betragte det originale murværk i vinduesåbningerne.

Udfordrende, men berigende
Med de mange krav til bibeholdelse af de originale konstruktioner, såvel som ønsket om at integrere den gamle bygning i en moderne kontekst, har holdet bag renoveringen af Ewers Pakhus været pålagt mange benspænd. Det har betydet en udfordrende og tidskrævende proces i modsætning til arbejdsprocessen ved nybyggeri, fortæller han og tilføjer:

”Til gengæld får man et helt andet miljø – og så er det jo spændende at være med til at give ting en ny funktion.”