fbpx

Nomineret 2024: Nænsom renovering puster nyt liv i 800 år gammel klosterbygning – og holder samtidig fast i historien

04. jun 2024

Hen over 3 år har Ørslev Kloster gennemgået en forbilledlig renovering og restaurering og er nu fremtidssikret som arbejdsrefugium. Det gamle nonnekloster kan derfor atter tilbyde sine gæster koncentration og arbejdsro, som det har gjort i mere end 800 år. Projektet er nomineret til Renoverprisen 2024. (Fotos: Thomas Muus).

Læs artiklen nedenfor, og se filmen – og læs nomineringsudvalgets fulde begrundelse i dette link.

En sommerdag i 1928 cyklede komtesse Olga Sponneck tilfældigt forbi Ørslev Kloster. Hun faldt for stedet og besluttede sig for, at her ville hun bo. Klosteret, som oprindeligt blev etableret omkring år 1200 og havde huset nonner, var siden blevet omdannet til herregård, men havde efterfølgende også mistet denne funktion. På tidspunktet for komtessens cykeltur stod det fredet, men tomt og nedslidt tilbage. I1934 købte Olga Sponneck hovedbygningerne og de omkringliggende arealer – enge, de gamle klosterhaver og en mindre skov – og efter en restaurering boede hun her frem til sin død i 1964.

Inden da traf hun en beslutning, der skulle vise sig at blive skelsættende og trække klosteret ind i fremtiden: I sit testamente efterlod hun Ørslev Kloster til det legat, der i dag ejer stedet, med ønske om, at det for fremtiden skulle omdannes til arbejdsrefugium.

En renovering med respekt og kærlighed

Det er netop funktionen af arbejdsrefugium kombineret med forhistorien som kloster, som den omfattende helhedsrestaurering, klosteret har været igennem i de senere år, har formået at fastholde og fremhæve. Det er gjort så overbevisende, at Renoverprisens Nomineringsudvalg har nomineret en del af helhedsrestaureringen – nemlig renoveringen og restaureringen af hovedbygningen – til Renoverprisen 2024. Den har været igennem en gennemgribende, men nænsom proces, hvor man på en og samme tid har genskabt det oprindelige og tilført nye, moderne løsninger. Siden 1969 har stedet været benyttet som arbejdsrefugium, men det var efterhånden meget slidt og på sin vis under afvikling. Renoveringen har betydet, at gæster nu igen søger arbejdsro og fordybelse i de opdaterede rammer.

Kælder er ført tilbage til oprindelig funktion

Kælderetagen, som har været lukket af i 150 år, er åbnet op og ført tilbage til sin oprindelige funktion som køkkenregion. Der er desuden tilføjet toilet- og badefaciliteter og indrettet opholdsrum, hvor detaljer som bordplader af gamle gulvbrædder giver referencer til historien. På gulvet i kælderen er der anvendt forskellige typer af historiske sten i de forskellige områder, og på den måde er gulvet i sig selv en rejse i kælderens historie. Her finder man også en historisk bageovn, der er blevet renoveret.

Trappen skulle genetableres og er blevet den nye hovedvej i bygningen, som binder etagerne sammen og skaber et godt flow for brugerne.

Hørlærred og Ølandsfliser

I den øvre etages smukke sale er der reetableret udspændt hørlærred på væggene – en gammel metode, som giver en fantastisk akustik. Stuk og loftsmalerier fra 1700-tallet er konserveret. En opgave, som var særdeles udfordrende, da råd i tagkonstruktionen skulle udbedres. Også her i renoveringen af bjælkelag og tagværk tyede holdet til oprindeligt håndværk og har konsekvent lavet tapsamlinger.

På den lange gang med værelser til klostrets gæster ligger nøje udvalgte Ølandsfliser, som harmonerer med den eksisterende belægning på andre gangarealer. Hvert eneste værelse har sit eget unikke særpræg. Her er der højt til loftet, og de rå vægge afslører fortidens byggeteknik og anvendelse: fx en tilmuret dør eller resterne af et gammelt kalkmaleri.

Kreative løsninger og et helt specielt samarbejde

Renoveringen af klosteret har været en kompleks opgave, som både har krævet et enormt forarbejde og en fleksibel tilgang undervejs i processen. De særlige forhold i den fredede og nedslidte bygning stillede krav til samarbejdet mellem projektets parter: Tingene var sjældent som forventet, og der dukkede uforudsete og vanskelige udfordringer op løbende. I praksis blev det derfor afgørende, at håndværkere og arkæologer havde tæt dialog og respekt for hinandens fagligheder.

Ud af det rummelige samarbejde voksede kreative løsninger til at opgradere el, kloak, vand, VVS og varme. Mødet mellem den historiske bygning og krav til moderne faciliteter har fx resulteret i, at der blev trukket el i nye brystningspaneler i værelserne. På den måde kunne det undgås at lave indgreb i væggene. Gamle kloakker og skorstensskakte løste et lignende problem og er blevet udnyttet til rørføring og nye installationer mellem etagerne. I værelserne er der bygget podier, som inviterer til at sidde bekvemt i en lænestol og nyde udsigten – og samtidig rummer radiatorer.

Klosteret er desuden blevet renoveret udvendigt på de smukke hvidkalkede facader og med nyt rødt tegltag.

Fordybelse i bygningens DNA

Renoverprisens Nomineringsudvalg fremhæver også, at det mange steder er lykkedes at fremhæve historien i både konkrete detaljer som den væg, hvorpå de oprindelige håndværkere med stolthed har mejslet deres signatur, men også i selve stemningen. Selv efter 3 års intensiv renoveringsproces er Ørslev Klosters ånd intakt. Man fornemmer, hvordan der i århundreder har været mennesker, som har levet stille, boet og arbejdet her. Fordybelse ligger i stedets DNA, og man føler sig som en lille del af historien. Det er et eksempel på, hvordan bygningers arkitektur og historie kan påvirke adfærd – og hvordan en respektfuld renovering kan bygge videre på bygningens indlejrede identitet til glæde for nye brugere i fremtiden.

 

Projektets parter

Bygherre: Janne Fruergaard Keyes, Foreningen Ørslev Kloster  

Bygherrerådgiver: ERIK arkitekter  

Totalentreprenør: Ginnerup A/S  

Arkitekt: VMB Arkitekter
 

Rådgivende ingeniør: Jørgen-Nielsen Rådgivende Ingeniører
 

VVS Ingeniør: Martin Funch Rådgivende Ingeniører ApS  

VVS: Børge Hansen A/S
 

El: Steen K. Pedersen A/S
 

Kloak, belægning og have: Skive Anlæg

 

Konservator: Bent Jakobsen og Marie Vest Hansen 

Gørtler: Jesper N. Christensen 

Kunstsmed: Roar Helweg 

Ovnrestaurering: Lars Grandjean 

Andre: Museum Salling, Slots- og Kulturstyrelsen