fbpx

Indstillingsperioden er slut

15. apr 2013

107 projekter er indstillet til RENOVER prisen 2013, som søndag d. 14. april 2013 lukkede for flere indstillinger. Nu skal Nomineringsudvalget beslutte, hvilke fem projekter, der skal nomineres.

Alle dele af landet og mange forskellige typer renoveringsprojekter er repræsenteret blandt 107 projekter, der er indstillet til RENOVER prisen 2013. Fra det bæredygtige og energioptimerede enfamiliehus på Bornholm til de store montagebyggerier omkring de større danske byer.

Realdania og GI er mere end tilfredse med de indstillede projekter, der generelt er af meget høj kvalitet:

– Vi kan konstatere, at en stor del af projekterne har haft fokus på energioptimering, hvilket er positivt i forhold til de ressourcemæssige udfordringer, vi står overfor. Brugskvalitet og byggeriets bidrag til omgivelserne er også kriterier, som går igen i mange af projekterne, siger Lars Axelsen, administrerende direktør i GI.

De kommende måneder skal Nomineringsudvalget udvælge 10-15 projekter, som de mener lever op til de syv nomineringskriterier. Disse projekter skal undersøges nærmere af en række fagpersoner og juridiske eksperter for at sikre en objektiv vurdering af projekterne.

Nomineringsudvalget besøger medio juni måned de tilbageværende projekter og beslutter derefter, hvilke projekter der går videre til finalen.. Derefter skal et valgkollegium af ca. 75 repræsentanter fra byggebranchen stemme om, hvilket projekt der skal løbe med RENOVER prisen 2013. Vinderen kåres d. 5. september 2013 ved en prisfest i København.