fbpx

Højbo – Det nødvendige projekt

16. jun 2015

Boligforeningen Højbo er energirenoveret, så den nu lever på 2020 standarder og anviser løsninger, som kan inspirere fremtidens brugere til energibevidst adfærd.

Højbo var oprindeligt en klassisk boligforening opført i gule mursten fra 1960’erne. Men med renoveringen er Højbo blevet ført op til nutidige standarder. De oprindeligt 30 boliger er lagt sammen til 24 boliger, hvor otte nu er gjort tilgængelige for handicappede via en ny altangang. Derudover er alle boligerne blevet større, og der er kommet altaner.

Renoveringen af boligforeningen Højbo er af projektets bygherre blevet kaldt ”det nødvendige projekt” med en ambition om at leve op til 2020 reglementets energipolitik med en reduktion på 75% i forhold til 2010-kravene. Og det er projektet lykkes med. Tag og facader er isoleret, der er installeret jordvarme, solceller og ventilation med genvinding og som noget særligt, er der monteret et kontrolpanel, der dokumenterer den enkelte beboers energiforbrug og -adfærd. Med alle disse tiltag kan renoveringen nu tjene som eksempel for boligforeningens øvrige 3.500 boliger, hvoraf 20 pct. gerne skulle leve op til 2020-kravene inden for fem år.

Nomineringsudvalget har indstillet renoveringen med følgende begrundelse:

Højbo i Frederikshavn er et eksempel på, at det er muligt at opnå 2020 energikrav med en 75% besparelse i forhold til 2010. Vigtigt er det også at minde om CTS systemets let forståelige kontrolpanel, der på en begavet måde giver et bud på en løsning, som i stor stil kan inspirere fremtidens brugere til en energibevidst adfærd.

 

Parterne bag projektet:
Bygherre: Frederikshavn Boligforening
Arkitekt, ingeniør og entreprenør: TRIGON arkitekt-, ingeniør- og entreprenørfirma.
Kommunikation: TANKEGANG kommunikationsfirma
Teknik: Soft & Teknik IT-firma.

Se video om projektet her: