fbpx

Fokus på bygningsarv baner vejen til et grønnere Danmark

23. okt 2014

Genanvendelse af tomme bygninger skal fremmes som arkitektonisk opgave. Det er en af hovedkonklusionerne i en rapport fra tænketanken CONCITO, der har undersøgt, hvordan transformation kan bidrage til den grønne omstilling. Potentialet er enormt, og udviklingen går den rigtige vej, men branchen har brug for at gøre sig flere erfaringer, siger rapportens forfatter.

Det skal gøres mere attraktivt for danske arkitekter at transformere ledige erhvervsbygninger. Sådan lyder det blandt andet fra tænketanken CONCITO, som retter opmærksomhed mod de klimamæssige aspekter ved transformation af funktionstømte bygninger med en ny rapport.

”Vi oplever, at man skifter hele klimaskærmen ud på tomme bygninger eller river dem ned, fordi man synes, at de er kedelige eller grimme. Vi har brug for mere fokus på vores bygningsarv, så vi kan styrke transformation som arkitektonisk opgave. Der er masser af muligheder for at lave spændende udtryk, og vi har set mange eksempler på, at triste bygninger kan forvandles totalt i en ny sammenhæng”, siger rådgiver og ph.d. Vera Noldus, som har gennemført projektet i samarbejde med CONCITO.

Ifølge hende er det en barriere, at transformation i mange år ikke er blevet betragtet som en seriøs opgave blandt danske arkitekter. Fagområdet har fået mere opmærksomhed i de seneste år, og Vera Noldus synes også, at hun oplever en fremgang.

”Det går den rigtige vej. Vi har efterhånden set adskillige tiltag som RENOVER prisen, der har hjulpet enormt meget til at give faget status. Det er blevet interessant for flere og flere at bygge om i stedet for at bygge nyt, og det giver viden og erfaring, som virkelig gør en forskel. Jeg er meget positiv omkring udviklingen, men vi må konstatere, at omfanget af transformation i dansk byggeri stadig er begrænset. Og det er vi nødt til at tage alvorligt.

Færre materialer og mindre energi
Bygningsbestanden tegner sig for 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark. Desuden står 10 procent af alle erhvervsbygninger tomme, og med en klar politisk vision om at overgå til lavemissionssamfund, giver det voksende boligbehov i byerne god grund til at kigge på mulighederne i den eksisterende bygningsmasse.

”Det er oplagt, at der ligger et stort potentiale i besparelse af materialer, hvis vi kan forlænge levetiden for den enkelte bygning. Det reducerer behovet for nedrivning og nybyggeri, og vi sparer på den iboende energi i bygningen, som kan genanvendes og udnyttes fuldt ud i en anden sammenhæng”, fortæller Vera Noldus.

Nye redskaber skal øge rentabilitet
Transformation kan være en vanskelig opgave, og standardløsninger er sjældent tilstrækkelige i praksis. Derfor står kløften mellem samfundsøkonomiske og privatøkonomiske interesser også i vejen for den grønne udvikling.

”For bygherrerne og investorerne er rentabiliteten stadig usikker. Det har vi hørt gang på gang. Det skal kunne betale sig at transformere, og derfor er der mange i branchen, som efterlyser økonomiske incitamenter og finansieringsordninger, der kan bygge bro mellem den private og den samfundsøkonomiske dimension”, siger Vera Noldus.

”Politikerne har afgjort et ansvar. Men byggebranchen er også nødt til at se indad og overkomme behovet for, at alting skal kunne planlægges på forhånd. Byggeriets værktøjskasse består i høj grad af redskaber, der hører sig til nybyggeri, og det er påfaldende, når renovering faktisk udgør en større del af byggeaktiviteten end nybyggeri. Der skal gøres plads til det uventede, og vi skal sætte fleksible redskaber og løsninger i system, så vi for alvor kan få innoveret på området. Det kræver et større fagligt kendskab og en kollektiv erfaring med metoden, og det har vi brug for at se mere til i fremtiden”.