fbpx

Europæiske byggeeksperter inspireres af Renoverprisen

15. jun 2022

Det er ikke kun i Danmark, at renovering spiller en voksende rolle i byggeriet. Men hvis vi skal blive endnu bedre til at forstå og bruge disciplinen, er det vigtigt, at byggeriet inspirerer hinanden på tværs af lande og viser de gode eksempler, der kan være med til at drive den grønne omstilling. Derfor var Renoverprisen fremhævet, da den europæiske forening for bygningsprofessionelle, AEEBC, mødtes i København.

I Danmark er det velkendt viden, at renovering ofte er en mere bæredygtig tilgang til byggeriet end nybyg. I stede for at rive ned og bygge nyt er det både mere energioptimerende og ressourcebesparende at sætte den eksisterende bygningsmasse i stand og gentænke funktioner.

Derfor var netop renovering også et vigtigt punkt på dagsordenen, da AEEBC, den europæiske forening for bygningsprofessionelle, mødtes i slutningen af april på dansk jord til deres årlige generalforsamling. Her fik de blandt andet indblik i relevante danske projekter og tiltag inden for byggeriet, herunder Renoverprisen som katalysator for den grønne omstilling.

Toni Floriach, der er bygningskonstruktør og medlem af AEEBC, kan da også genkende behovet i sit eget hjemland, Spanien, hvor de i stigende grad oplever en efterspørgsel og ikke mindst et behov for mere og bedre renovering af byggeriet.

”I Spanien er 70 pct. af bygningerne ældre end 40 år. Tilbage i 1960’erne og 70’erne var der et stort behov for at bygge nye boliger, og derfor gik man i højere grad op i kvantitet frem for kvalitet, hvilket betyder, at der ikke er taget højde for ordentlig isolation og lignende. Det skaber et enormt behov for at renovere i dag, hvis boligerne fortsat skal kunne leve op til nutidens krav. Vi har eksempelvis meget varme somre i Spanien, og uden ordentlig isolering er det ikke til at holde ud at opholde sig i boligerne,” forklarer Toni Floriach.

Toni Floriach fremhæver desuden, at særligt de bæredygtige løsninger i renoveringerne er noget, han forventer, vi kommer til at se mere af både i Spanien og resten af Europa i fremtiden.

”Særligt de renoveringer, der fokuserer på mere bæredygtige løsninger, vil spille en større rolle i fremtiden. Det ser vi allerede nu gennem certificeringer som DGNB, der vurderer, hvor bæredygtig en renovering reelt er. Det er bare en helt central del af renoveringer, og jeg tror kun, det bliver mere aktuelt at se den vej,” fortæller Toni og forklarer, hvordan den store bevidsthed om klimaforandringer blandt forbrugerne også er med til at skubbe på den grønne omstilling i byggeriet.

”Hvis jeg tager afsæt i min egen hverdag, ser jeg allerede en stor udvikling. For bare et år siden havde ingen i mit nabolag i Barcelona solceller på taget, men i år kan jeg tælle mindst 10. Og jeg tror kun, det er begyndelsen. Vi ser en større efterspørgsel og motivation blandt borgerne til at energioptimere med bæredygtige løsninger. Derfor er det også vigtigt, at vi deler erfaringer på tværs af lande. Fx gennem priser som Renoverprisen, der kan være med til at sætte renovering på dagsordenen og fremhæve det som en ligeværdig disciplin med nybyg. Jo mere vi kan gøre forbrugerne bevidste om de grønne løsninger, jo større er sandsynligheden for, at de efterspørger dem. Her er Renoverprisens fokus på bæredygtighed også et godt eksempel, fordi det motiverer folk til at tænke i de baner, når de indstiller. Vi er nødt til at bane vejen for den grønne efterspørgsel,” siger Toni Floriach.

Vidensdeling på tværs af lande er en vigtig faktor

Men det er ikke kun i Spanien og Danmark, vi oplever en større efterspørgsel på de grønne løsninger i byggeriet. Derfor er der behov for at inspirere og dele de gode erfaringer, mener Jette Leth Fejerskov Djælund, Vice President i AEEBC og Fag- og byggepolitisk chefkonsulent i Konstruktørforeningen.

”Renovering er en stadig vigtigere disciplin i byggeriet, hvis vi skal leve op til CO2 kravene og den ressourceknaphed, vi kan se ind i, og derfor er det også et fokuspunkt for AEEBC. I AEEBC mødes eksperter fra hele Europa og taler om igangværende projekter i medlemslandene samtidig med, at vi gerne vil inspirere og dele vores viden om nye tendenser og tiltag, så vi kan holde hinanden opdateret. Og her var det oplagt at se nærmere på Renoverprisen, fordi det er en så anderledes pris, end det vi normalt ser”.

”Renoverprisens formål er jo dels at sætte fokus på de fordele, der er ved renovering og gøre det aktuelt for samfundet og branchen. Dét, kombineret med det særlige setup hvor hele holdet bag renoveringen hyldes frem for kun én part, er ret unikt, og det håber jeg, at andre dele af Europa kan lade sig inspirere af,” fortsætter Jette Leth Fejerskov Djælund.

På dagen besøgte medlemmerne af AEEBC to tidligere projekter fra Renoverprisen. Det ene var Ryesgade 25, der var nomineret i 2020, og det andet Ørsteds Haver, vinder af Renoverprisen 2021. Her fik gruppen en rundtur hos projekterne og en introduktion til de løsninger, de hver især havde gjort brug af inden for renoveringsdisciplinen.