fbpx

Er din altan sommerklar?

28. jun 2019

Altansæsonen er over os, og tusindvis af danskere tager nu for alvor deres altaner i brug. Derfor er det et godt tidspunkt for bygningsejere og lejere at tjekke, om deres altaner trænger til renovering – eller måske endda udskiftning. Nedbrudte altaner kan nemlig være til fare for sikkerheden.

Gennem de sidste ti år har opsætningen af altaner for alvor taget fart, og myndighederne stiller i dag høje krav til altansikkerheden, når nye altaner sættes op. Men hos Teknologisk Institut opfordrer man også bygningsejere og lejere til at være opmærksomme på de eksisterende altaner. Der findes nemlig mange ældre altaner i Danmark, som trænger til et eftersyn.

Heldigvis er der kommet større fokus på altansikkerheden, men der hænger desværre stadigvæk mange altaner rundt omkring, som har overskredet ’udløbsdatoen’. I maj måtte en andelsboligforening i Vanløse for eksempel udskifte alle altaner, da undersøgelser viste, at de var i risiko for kollaps. Selvom det er sjældent, at altaner uventet kollapser, er det en god idé at være opmærksom, hvis man har en altan bygget før 1960’erne,” siger Lene Birgitte Leth, som er seniorkonsulent for Byggeri og Anlæg, Murværkscentret ved Teknologisk Institut.

Kig efter synlige nedbrydninger
Det er som udgangspunkt bygningsejere, der bør sikre, at ejendommens altaner er i forsvarlig stand. Men der er flere ting, man kan gøre som lejer, hvis man vil sikre sig, at altanen er helt klar til at blive taget i brug over sommeren.

”Først og fremmest kan man holde øje med synlige tegn på nedbrydning. Det kan være fugt- og frostskader, blotlagt stål, synlige revner, krakeleringer eller afskalninger. Hvis der er synlige tegn på skader, kan man kontakte sin bygningsejer, som kan hjælpe med at rekvirere en rådgiver, der kan få altanens tilstand undersøgt,” siger Lene Birgitte Leth.

Men altansikkerheden kan ikke altid vurderes ud fra synlige tegn på skader. Nedbrydningen kan også ske inde i selve konstruktionen, og det kan man kun få undersøgt ved en byggeteknisk tilstandsundersøgelse.

Undersøg konstruktion og bygningstype
Både bygningsejere og lejere kan tjekke, om en altan bør blive tilstandsvurderet ved at undersøge, hvornår den blev bygget, og hvordan den er konstrueret. Der er nemlig nogle typer af altaner, som er i højere risiko for at blive nedbrudt i det skjulte.

”Det er særligt de udkragede altaner, man skal holde øje med. Vi har for eksempel tidligere set sikkerhedsmæssige problemer på udkragede betonaltaner med indstøbte udliggerjern bygget mellem 1900 og 1960. Altanerne fra den tid har typisk en projekteret levetid på 50 år, og derfor vil mange af de altaner kræve renovering eller udskiftning i dag,” fortæller Lene Birgitte Leth.

’Udkragedealtaner’ er en fælles betegnelse for altaner, der ser ud til at ”hænge” på facaden, uden at man kan se altanpladen blive understøttet af vægge, bjælker eller konsoller ved altanpladens ender.

Vedligeholdelse betaler sig
Levetiden for en altan afhænger også af, om den vedligeholdes løbende. Der er derfor forskellige ting, man kan gøre som altanejer for at mindske nedbrydninger og risiko for skader.

”Fugtskader er en væsentlig årsag til, at altaner nedbrydes. Som altanejer kan man hjælpe til at forlænge altanens levetid ved for eksempel at sørge for, at afløb og nedløbsrør ikke er stoppede, så der ophobes vand på altanen. Det er også en god ide at sørge for at blomsterkrukker, gulvtæpper og møbler på altanen ikke stopper for afvandingen,” siger Lene Birgitte Leth.

Man kan kontakte sin bygningsejer for mere information om altanens type og alder, og hvis bygningsejeren ikke kender altanens bygningshistorik, kan informationerne ofte hentes hos kommunen. Man kan også tilkalde en fagperson, som kan hjælpe med at bestemme altanens konstruktion og bygningstype.

Læs mere i vejledningen ”Er min altan sikker” udgivet af Teknologisk Institut og Grundejernes Investeringsfond.