fbpx

Beboere i Karup vil skabe fremtidens forsamlingshus

15. feb 2018

I Karup samler foreninger og frivillige ind til at forny byens forsamlingshus. Beboerne drømmer om at skabe fremtidens forsamlingshus, som skal kunne meget mere end fællesspisning og familiefester.

”Vi vil udvikling, ikke afvikling”. Sådan siger Pia Dohn, som er formand for den forening, der driver Karup kultur- og forsamlingshus. Hun er en af de lokale ildsjæle, der kæmper en brav kamp for at samle penge ind til at renovere og udvide byens forsamlingshus, som ikke længere lever op til byens behov.

Forsamlingshus til mere end familiefest
Der er mange følelser forbundet med det gamle hus, der har lagt lokaler til utallige gode stunder for beboerne i Karup. Flere af beboerne er kommet i huset gennem hele deres liv til store begivenheder som konfirmationer, bryllupper og runde fødselsdage. Men forsamlingshuset har de seneste år lidt under, at færre og færre prioriterer de store familiearrangementer.

”I dag er der mange, der tager familien med ud at rejse i stedet for at holde en stor fest. De store familiefester har været en bærende aktivitet for et forsamlingshus som vores, så vi har behov for at nytænke, hvad vores forsamlingshus mere skal kunne for borgerne i byen”, siger Pia Dohn og fortsætter:

”Forsamlingshuse er typisk bygget sådan, at der kun er plads til én stor aktivitet ad gangen i én stor fællessal. Men i dag har vi brug for et hus, der kan rumme flere aktiviteter på én gang. Det kan vi ikke i vores forsamlingshus, som det er nu.”

Drømmen er, at der i fremtidens forsamlingshus skal være plads til alt fra teenagere, der vil holde LAN-party, til lokale madlavningsgrupper som ”Mad for Mænd”. Der skal være plads til de små strikkeklubber og spilleklubber. Måske kan der endda blive plads til en klatrevæg, som børnene kan hygge sig på, mens de voksne laver noget andet.

Derfor har foreningen startet en omfattende indsamling til et stort renoverings- og tilbygningsprojekt, hvor huset får en kærlig hånd samtidig med, at det bliver udvidet med en tilbygning på nabogrunden, som har respekt for det gamle hus.

Nybyggeri med respekt for det gamle hus
Den nye tilbygning skal supplere det gamle hus, så bygningen som helhed kan efterleve byens behov. Men det er vigtigt at bevare en respekt for det gamle hus og for bybilledet generelt fortæller Pia Dohn.

”Det er vigtigt, at vi renoverer og bygger til på en måde, som passer til Karup, især da huset ligger lige midt i byen. Når man kigger ned ad gaden, skal huset løfte bybilledet, men det skal også matche resten”.

Det er arkitekterne hos Rambøll Arkitekter, der har tegnet skitserne til tilbygningen, som fx er inspireret af de mange gavle, som findes på husene i Karup by.

Udsigten til det nye forsamlingshus
Indtil videre har projektet fået bevillinger fra Lokale- og Anlægsfonden og Viborg kommune foruden en masse lokale bidrag fra borgere og virksomheder i området.

”Vi er mange, der kæmper for, at det her skal blive til noget,” siger Pia Dohn, som selv bruger meget af sin fritid på at søge fondsmidler til projektet. Foreningen arrangerer også musikaftener med fællesspisning, hvor overskuddet går til projektet. De satser stærkt på at nå i mål med indsamlingerne, så de kan komme i gang med projektet allerede i slutningen af året.