fbpx

Aarhus værtsby for energirenovering i verdensklasse

30. apr 2015

Som to af de eneste byer i Europa har Aarhus og svenske Växjö opnået EU-bevilling til et historisk og topambitiøst byudviklingsprojekt, der skal bane vejen for fremtidens fossilfri energiforsyning.

Den 1. maj åbner et nyt forskningscenter i Aarhus, der med et historisk stort budget skal undersøge, hvordan man bedst og billigst energirenoverer hele boligområder til fremtidens energikrav.

Forskningscentret er en del af EU-initiativet READY (Ressource Efficient Cities implementing ADvanced smart CitY solutions), der har fået bevilget 144 millioner af de i alt 250 millioner kroner, som skal bruges på at udvikle og teste nye løsninger inden for blandt andet bygningsrenovering og fjernvarme. Og forventningerne til et resultat, der skal kunne overføres til resten af Europa, står mål med budgettet.

– Vi skal have renoveret til et niveau, hvor forsyningen til europæiske husstande skal komme fra vedvarende energikilder alene. Det er den fremtid, vi går i møde, og vi skal vise, at det kan lade sig gøre. Og så skal vi vise, at det kan lade sig gøre på bydelsskala og ikke kun for den enkelte husstand, siger Steffen Petersen, adjunkt og leder af forskningsgruppen for indeklima og energi, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, der står i spidsen for en del af projektet.

Det bedste miks af indsatser
Fjernvarme er en af de energikilder, der har holdt Danmark selvforsynende med energi gennem en årrække. En vigtig del af de nye energisystemer, der skal afprøves i projektet, er lavtemperatur fjernvarme, som har en høj energieffektivitet. Og når man arbejder med fjernvarme, er det ikke nok at se på energiforbruget i den enkelte husstand.

– Hvis man skal opnå et energisystem, hvor hele områder bliver forsynet med lavtemperatur fjernvarme for eksempel, så er man nødt til at tænke holistisk og betragte området som en helhed. Det får vi nu mulighed for at gøre i praksis, og det er helt afgørende for, at vi kan finde frem til det bedste miks af indsatser og nye løsninger. Det er vanvittig interessant for os som universitet, fordi det ændrer spillereglerne totalt, hvis vi kan klare hele forsyningen med vedvarende energi, siger Steffen Petersen.

C02-neutral inden 2030
READY-projektets danske forsøgsplatform består af to århusianske boligområder med henholdsvis 413 almene lejligheder og op imod 60 private villaer.

I løbet af den femårige projektperiode, skal parterne bag READY levere mere end 50 analyser og delrapporter, men det vigtigste output er selve byggeriet. Og værtsbyen er ikke blevet valgt ved en tilfældighed.

– Aarhus kommune er meget anerkendt for byens grønne ambitioner. Man har en klar målsætning om at blive CO2-neutral inden 2030, så det var oplagt at vælge Aarhus til at varetage det her projekt. Boligområderne giver os en platform, der skal demonstrere, hvordan man udfører den bedst mulige energirenovering, og erfaringerne fra projektet skal give os mulighed for at bygge videre internationalt, siger Steffen Petersen.

Besparelser må ikke dræbe indeklima
Der skal ske store fremskridt, hvis alle EU-medlemslande skal nå de målsætninger, der er sat for energiforbruget. Men fremgangen må ikke ske på bekostning af brugerværdien, lyder det i Aarhus, hvor man blandt andet også har antropologer og forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet med i projektet.

– Det er helt grundlæggende, når vi bygger huse, at vi som brugere kan leve i et sundt og behageligt indeklima. Ellers kunne vi lige så godt sidde udenfor. Derfor må vi ikke ofre indeklimaet på vejen i energibesparelsens hellige navn. Det har vi set alt for mange eksempler på i fortiden, og det vil vi for alt i verden undgå at gentage. Det er nødvendigt at spare, og det er det, vi går efter. Men vi gør det ikke for hver en pris, siger Steffen Petersen.