fbpx

Vinterakademi sætter fokus på forbrugeradfærd i byggeriet

11. mar 2016

Teknisk viden driver ikke værket alene. Det var en af hovedpointerne på gårsdagens program på Vinterakademiet i cirkulær økonomi, hvor forbrugeradfærd var i højsædet. Vi talte med to af oplægsholderne om betydningen af adfærd i bæredygtigt byggeri.

Mandag markerede startskuddet for årets Vinterakademi i cirkulær økonomi, som afholdes af NCC, CONCITO og Center for Bygningsarv i Bygningskulturens Hus i denne uge. Det er andet år i træk, at parterne inviterer til workshops og projektbesøg i samarbejde med eksperter inden for klima og bæredygtighed, og igen i år har er målet at sætte skub i en udvikling, der skal gøre byggeriet mere bæredygtigt og kommercielt rentabelt på samme tid.

Torsdag stod der forbrugeradfærd på skemaet. Vi talte med oplægsholderne Asger Skød Søvsø fra Teknologisk Institut og bæredygtighedspsykolog Malaika Thomsen om deres indspark på akademiet.

Asger Skød Søvsø er konsulent hos Teknologisk Institut i afdelingen for Energieffektivisering & Ventilation. Sammen med specialestuderende Stine Thougaard holdt han oplægget Forbrug og Adfærd i Bygninger på årets Vinterakademi.

– Brugeradfærd har stor betydning for det faktiske energiforbrug i byggeriet. Vi har erfaret, at brugerne i flere tilfælde forbruger dobbelt så meget energi som projekteret til i energieffektive boliger. Problemet opstår, fordi brugerne typisk regner med, at de sparer helt automatisk, når de flytter ind i en energieffektiv bolig eller får energirenoveret derhjemme.

– Vaner spiller en stor rolle, og hvis man bor i et hus med indbygget ventilation, er der som udgangspunkt ikke behov for at åbne vinduerne for at lufte ud. Det er vigtigt at informere forbrugerne om konsekvenserne af deres adfærd, og det er et område, der trænger til at blive sat tilstrækkeligt ind på. Man kan bygge en nok så intelligent bolig, men hvis folk ikke bruger den som tiltænkt, så nytter det ikke noget. Dermed ikke sagt at bygningerne skal diktere, hvordan vi agerer. Men oplysningen skal komme et sted fra, og derfor skal parterne bag energirenovering være bedre til at informere deres kunder, om hvad der skal til for også at spare i praksis og ikke kun på papiret.

Malaika Thomsen er psykolog med speciale i Bæredygtighedspsykologi, som også var titlen på hendes oplæg på torsdagens program på Vinterakademiet.

– Byggeriets parter er nødt til at blive bedre opmærksomme på, hvad der får forbrugerne til at engagere sig, og hvad der ikke gør. Rapporter viser, at vi har rigtig meget grøn og teknisk viden, som ikke bliver omsat i praksis, fordi vi ikke forstår at bruge den rigtigt. Hvis man i stedet for at involvere slutbrugeren i alt for tekniske problemstillinger bliver bedre til at bruge redskaber som nudging i designfasen, så kan man få folk til at opføre sig mere bæredygtigt – alene fordi det er for besværligt at lade være.

– Det kunne f.eks. ske ved at sætte alarmsystemer på el-forbruget, så forbrugeren med det samme bliver opmærksom, når han eller hun forbruger for meget. Det lærer man også meget mere af end af en stor regning, der kommer seks måneder senere og ikke fortæller noget som helst om konkrete situationer i hverdagen. Det handler om at gøre informationen mere spiselig og om at tilpasse den forbrugerens egne behov og forudsætninger. Og her kan psykologien tilbyde deltagerne en dybere forståelse for mulighederne.

Vinterakademiet er et initiativ af Danmarks grønne tænketank CONCITO, entreprenørvirksomheden NCC og rådgivningsvirksomheden Center for Bygningsbevaring. Initiativet er støttet af GI, Grundejernes Investeringsfond og afholdes 7.-11. marts 2016 i Bygningskulturens Hus, København K. Læs mere om Vinterakadamiet på www.vinterakademi.dk