fbpx

Vinder 2022: ”Det handler om nye måder at bo og transformere på”

08. maj 2024

Rundt omkring i Danmark ligger mange bygninger, som har udtjent deres funktion, men som er for dyre at transformere på traditionel vis og dermed står og forfalder. Renoveringen af Fabers Fabrikker gik til denne udfordring på en så nytænkende og kreativ måde, at projektet vandt Renoverprisen i 2022.

I takt med at lokalsamfund ændrer karakter, forandres deres behov for bygninger. Et eksempel er gamle fabrikker og stationsbygninger, der ikke længere er brug for, og som derfor ligger tomme hen og går i forfald.   

Da holdet bag renoveringen af Fabers Fabrikker i 2022 vandt Renoverprisen, var det derfor med store klapsalver fra hele byggebranchen og lokalsamfundet. Her var nemlig tale om et visionært projekt, der med ambitionen om at bevare bygningskulturarven fik genaktiveret en gammel fabrik i Ryslinge som moderne boliger. Hovedsigtet med projektet var at vise, hvordan man med en modul-baseret tilgang på trods af økonomiske begrænsninger kan lave renoveringer med væsentlig betydning for lokalområder.   

Økonomisk benspænd som kreativ katalysator 

Projektet startede som et forsøgsprojekt: Hvad skal vi gøre med de bygninger som har kulturarvsværdi, men ligger i et område, der gør, at prisen skal holdes nede,” fortæller Mads Møller, arkitekt hos Arcgency, der var arkitektvirksomheden bag projektet.  

En gennemgribende renovering af alle kvadratmeter og overflader ville være omkostningstung. Derfor besluttede holdet sig for en løsning, der bevarede den eksisterende ydre konstruktion og etablerede en selvstændig trækonstruktion inde i de rå fabriksrum. 

” Vi sætter simpelthen en kasse ind i den velfungerende ydre skal og laver en optimeret minimalbolig. På den måde får vi en gammel og en ny del. Det handler om at bo på en ny måde, at bruge transformation på en ny måde – vi ville gerne udfordre tankegangen,” forklarer Mads Møller. 

Projektets modulbaserede byggemetode er fleksibel: Den kan anvendes bredt og være med til at sikre, at hvert steds særlige identitet bevares. Konceptet giver mulighed for mange varierede løsninger og arkitektur med spændende rumligheder. Samtidig gør hus-i-hus konceptet det rentabelt at transformere kulturarven til attraktive og billige boliger. Under renoveringen af Fabers Fabrikker brugte holdet desuden digitale teknologier som 3D-scanning for at mindske spild og dermed reducere omkostningerne.  

Opmærksomhed om de innovative løsninger 

For holdet bag renoveringen af Fabers Fabrikker betød det at vinde Renoverprisen en stor eksponering af projektet.  

”Med byggeprojekter er man normalt hurtigt videre, når man er færdig. Det at formidle værdien i projektet er en kæmpe opgave. Selvom noget er interessant, så bliver den viden, der er opnået, kun i lille grad delt med andre. Renoverprisen har hjulpet os med at skabe opmærksomhed om et utraditionelt projekt. Det er en platform til at få bragt nogle ideer ud om en ny approach til renovering,” fortæller Mads Møller. ”Det er det fede ved Renoverprisen. Det er egentlig lige meget med vindere og tabere – det er kommunikationen i det, der betyder noget. Dvs. synligheden,” fortsætter han. 

Udover eksponering af projektet oplevede holdet også sejren som en blåstempling, der anerkendes bredt i branchen. Den opmærksomhed kan ifølge Mads Møller mærkes helt konkret: ”Når vi skal ud at søge en opgave, så betyder det noget, at man har fået den anerkendelse. Der virker den. Det er en pris, man kender”. 

Mads Møller ser renovering som essentiel for fremtiden, og her spiller Renoverprisen en rolle: ”Renoverprisen er med til at sætte fokus på værdien ved at bevare den eksisterende bygningsmasse, der udover træ, beton og andre materialer også gemmer på kulturarv og masser af muligheder for nye anvendelser. Renoverprisen er ikke blot et trofæ. Det er en platform, som både fejrer de gode løsninger og inviterer til samtaler om fremtidens renoveringsbehov,” slutter han.