fbpx

Vi skal lære af udlandet

28. maj 2015

Renovering er blevet populært i Vesteuropa og USA. Særligt Holland er langt fremme i skoene, og selvom vi er godt med herhjemme, er vi nødt til at vende blikket mod udlandet, mener ekspert.

God renovering er som bekendt gjort af mange ting, og det kan være svært at sammenligne internationalt på kompetencer generelt. På enkelte områder er der alligevel lande, som skiller sig ud fra mængden. Danmark er et af dem, men vi har stadig meget at lære, lyder det fra arkitekturhistoriker og Ph.d. ved Center for Bygningsbevaring, Vera Noldus.

Holland, Tyskland og Østrig er nogle af de lande, vi med fordel kan skele til. De er langt fremme, når det kommer til at tage hånd om den nyere bygningsarv – en opgave, der kommer til at fylde meget i Danmark i fremtiden.

– Det nyere erhverv- og butiksbyggeri går generelt en stigende tomgang i møde i takt med digitaliseringen. Alene herhjemme forventer vi at stå med fire millioner kvadratmeter overflødige kontor- og butikslokaler allerede i 2025. Den opgave har man været god til at tage forskud på andre steder i Europa, og der halter vi bagefter. Det er vigtigt, at vi følger eksemplet og får øjnene op for den nyere bygningsarv, som også har kvaliteter, der er værd at bevare. Også ud fra et bæredygtighedsperspektiv, siger Vera Noldus.

Kriser tvinger til handling
I Holland har de været særlig gode til at tackle problemerne i kølvandet på den økonomiske krise, men initiativet og ekspertisen er ikke kommet af sig selv.

– Holland byggede helt vildt ud i halvfemserne, uden at der egentlig var reel efterspørgsel, og siden har man haft en tomgangsprocent på op mod 30 procent i nogle områder. Derfor har de været nødt til at arbejde ekstremt målrettet med renovering for at undgå det forfærdelig spild af ressourcer, det ville være at rive det hele ned, når man samtidig står med et stort boligbehov. Blandt andet ved at skabe de økonomiske incitamenter, vi ofte mangler herhjemme. Man har nedsat moms på hele renoveringsprojekter med stor succes og overvejer nu at indføre det som permanent løsning, siger Vera Noldus.

På samme måde har nødssituationer i andre dele af Vesten tvunget lande til at handle hurtigt og effektivt. I USA har finanskrisen tømt hele byområder, og i Tyskland har man skullet tackle en massiv flytning fra øst til vest efter murens fald.

– Kriserne har skabt behov for innovation, og det har givet en ekspertise, som vi andre bør drage nytte af. Tyskerne er lykkedes flere steder med at revitalisere byer i det gamle Østtyskland blandt andet via idekonkurrencer og kurser i afvikling og renovering til lokale politikere under programmet Stadtumbau Ost. I Danmark står vi jo netop over for en lignende problematik med fraflytning fra landdistrikterne. I stedet for at opfinde den dybe tallerken hver gang, er det oplagt at undersøge, hvad der har virket i vores nabolande, og det skal vi blive bedre til at gøre, siger Vera Noldus.

Fokus og formidling er afgørende
Selvom udfordringerne er store, har vi grund til at være positive i Danmark. På flere områder er vi foran – ikke mindst på god formidling, som har været med til at løfte renovering frem i branchens bevidsthed.

– Vi har et fremragende fokus på renovering, som virkelig har fået den opmærksomhed, faget fortjener. Vi har et stort fokus på håndværk, og håndværkere har høj status, og vi bakker op om det med projekter som DM i skills. Og så kan danskerne se meningen med at bevare som forbrugere – både økonomisk og klimamæssigt. Men hvor man i Tyskland og Holland har indført kurser i renovering for bygherrer og byrådsmedlemmer, mangler vi stadig tilsvarende viden og kommunalt engagement i Danmark. En bedre projektudviklingsdatabase ville også gøre det nemmere for interessenter at finde hinanden. Vi skal blive ved at formidle endnu bedre og få endnu flere beslutningstagere med på vognen, slutter Vera Noldus.