fbpx

Vi bruger 100 mia. kroner om året på renovering

25. jun 2013

Selvom vi bruger 100 mia. kroner om året på renovering, mangler der en klar retning for, hvordan pengene bedst bruges, mener Curt Liliegreen, sekretariatschef i Boligøkonomisk Videncenter. 

Hvert år renoverer stat, kommune og private for sammenlagt 100 mia. kroner, og pengene bliver brugt på alt fra små reparationsarbejder og udbedring af forsikringsskader til store projekter som Landsbyggefondens tilskud til forbedring af landets almene boliger.

Der mangler en klar plan for, hvordan pengene til renovering prioriteres bedst, mener sekretariatschef i Boligøkonomisk Videncenter, Curt Liliegreen:

– Renovering er langt fra noget homogent marked, og det er et af problemerne i forhold til at markedsføre renovering. Noget renoveringsarbejde foregår hos staten, andet hos de private – ofte uden professionel rådgivning  – og derfor er kvaliteten meget svingende, forklarer Curt Liliegreen.

En af hans anbefalinger er at få energirenovering højere op på både regeringens og bygningsejernes prioriteringsliste. Ganske vist er der tiltag på vej, som f.eks. Grøn Boligkonkrakt, men energirenovering kan sagtens tåle endnu mere opmærksomhed, mener Curt Liliegreen.

– Bygningsmassen spiller en nøglerolle, hvis vi skal have løst klimaproblemerne. Det giver ikke mening at investere i vindmølleenergi, hvis varmen alligevel siver ud af bygningerne. Der er behov for en intensiveret indsats, især i Danmark, hvor vi har det største boligareal per indbygger, siger Curt Liliegreen.

Han efterspørger mere oplysning til de private om besparelserne ved at energioptimere deres bolig og en økonomisk gulerod for de, der beslutter sig for at energirenovere.

– Hvis folk skal bruge penge i en krisetid, skal de lokkes med en gulerod i form at tilskuds- eller fradragsordninger. Og der er en klar samfundsgevinst i at få indført de ordninger nu, hvor vi har brug for arbejdspladser. Det er dumt ikke at udnytte det vindue.