fbpx

Vejledninger skal få renoveringsprojekter til at glide lettere

02. dec 2015

Renovering fylder mere og mere i byggeriet og kan ikke sættes under samme hat som nybyggeri, som man tidligere har gjort. Sådan lyder det fra brancheinitiativet Værdibyg, der er i gang med at udgive seks vejledninger målrettet renoveringsprojekter.

I lang tid har der i byggebranchen været en tradition for at se byggeriet – både nybyggeri og renovering – som én samlet ting. Men i takt med at renovering fylder mere og mere i byggeriet er der behov for at se på renovering som et selvstændigt område, som har nogle særlige forhold, og som kræver nogle særlige kompetencer.

Det mener brancheinitiativet Værdibyg (Værdiskabende Byggeproces), som siden 2010 har udgivet vejledninger med ”best practice”, anbefalinger og gode råd til forskellige aspekter af byggeprocessen. De er netop nu i gang med at udgive seks vejledninger specifikt målrettet renoveringsprojekter.

– Et stykke hen ad vejen har nybyggeri og renovering nogle lignende grundforudsætninger. Men de adskiller sig også fra hinanden. For eksempel er der ofte en højere usikkerhed forbundet med renovering, fordi man arbejder med noget eksisterende byggeri, som man ikke altid vil have mulighed for at analysere i bund, forklarer Rolf Simonsen, der er sekretariatsleder i Værdibyg, og uddyber, at vejledningerne bunder i en foranalyse, hvor en række aktører fra branchen har været involveret:

– I første omgang resulterede vores foranalyse i publikationen ”Perspektiver på renoveringsprocesser”, som identificerede syv perspektiver på renovering. Dem har vi så kvalificeret, og det har givet seks overskrifter, som vi så nu er i gang med at bygge vejledninger op over.

Seks vejledninger til hele processen
De seks vejledninger er ”Renoveringsstrategi”, ”Effektiv renoveringsproces”, ”Forundersøgelser”, ”Risikovurdering”, ”Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter” og ”Håndtering af beboere og brugere i renoveringsprojekter”. De to sidstnævnte udkom i juni måned i år, mens de resterende ligger klar i februar 2016.

– De to vejledninger ”Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter” og ”Håndtering af beboere og brugere i renoveringsprojekter”, som er udkommet, har det tilfælles, at de handler om forskellige aspekter af kommunikation. Og i forbindelse med begge vejledninger kan man downloade nogle værktøjer – fx et eksempel på en kommunikationsplan eller et eksempel på en interessentanalyse – som man kan bruge internt i projektet og i forhold til beboere og brugere for at sikre en god proces, forklarer Rolf Sørensen.

Hjælp til at overskue processerne
Hensigten med vejledningerne er, at de skal virke som en form for guide til, hvad renoveringsprojektets parter med fordel kan overveje i byggeprocessen. Det endelige mål er at give nogle bedre byggeprocesser.

– Vi håber, at vejledningerne kan være en hjælp til at overskue forskellige aspekter af byggeprocessen og få de forskellige parter i et projekt til at overveje nogle ting. Fx hvordan man håndterer beboere, som bor i den bygning, man nu skal renovere. Det vil ofte være relevant for de udførende parter at være forberedt på, da det er dem, der står ansigt til ansigt med beboerne. Og det samme med fx risikovurdering. Ved tidligt at lave en afdækning af, hvad der er for nogle risikoområder, kan man forholde sig til dem tidligt, inden de udmønter sig i store problemer. Og det vil givet være relevant for alle projektets parter, slutter Rolf Sørensen.

Vejledningerne kan downloades her.

Om værdibyg
Værdiskabende Byggeproces eller Værdibyg er resultatet af et initiativ taget af organisationerne: BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ. Værdibyg arbejder på at udvikle og formidle en fælles standard og praksis på tværs af byggeriets aktører. Værdibyg blev etableret i 2008.