fbpx

Unikke uddannelsestilbud tager hånd om renovering

26. feb 2015

De studerende på landets arkitekt-, ingeniør- og konstruktøruddannelser er ikke tilstrækkeligt kvalificerede til renoveringsarbejde, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Det skal der laves om på, lyder det hos VIA University College i Horsens, der lancerer to dugfriske fagtilbud for de tre professioner. Målet er bedre tværfaglighed, bedre samarbejde og bedre renovering i praksis.

Renovering fylder for lidt på de danske byggeuddannelser. Især halter den tværfaglige forståelse imellem de studerende kraftigt bagefter. Det viser flere undersøgelser, der samtidig peger på, at et af de største vækstpotentialer i dansk byggeri netop ligger i en forbedring af samarbejdet på byggepladsen.

– Der er alt for lidt fokus på – og et ekstremt behov for – at styrke sammenholdet mellem de professioner, der skal tackle renoveringsbyrden, siger Grith Bech-Nielsen, der er programleder for Program for Byggeri og Energirenovering på VIA University College.

Uddannelses- og Forskningschef for VIA Engineering, Lotte Thøgersen, uddyber:

Tværfaglig forståelse, god kommunikation og respekt for hinandens fagområder i særdeleshed er nødvendige egenskaber, når de studerende på ingeniør- og bygningskonstruktøruddannelserne kommer ud i de rådgivende og udførende virksomheder. Og den læring kan vi godt tage hånd om, mens vi stadig har dem hos os, siger hun.

Fagmodul og sommerskole
Tilsammen står de to i spidsen for to nye uddannelsesinitiativer, der skal styrke tværfagligheden på professionshøjskolen i Horsens og i byggeriet generelt. Dels et integreret tværfagligt modul, som strækker sig over et helt semester for både bygningskonstruktører og ingeniører. Og dels en sommerskole for studerende og færdiguddannede, hvor også arkitekterne er repræsenteret.

– Den største udfordring for uddannelserne generelt er, at de er forskelligt struktureret. Med det tværfaglige modul har vi nu et helt semester til at dyrke samarbejdet mellem ingeniører og bygningskonstruktører, og med sommerskolen får vi mulighed for at placere en del af den tværfaglige fordybelse uden for de almindelige tidsrammer. De renoveringskompetencer, som sommerskolen skal bidrage til at udvikle, er ivrigt efterspurgt hos virksomhederne, og vi har allerede fået masser af henvendelser fra studerende og færdiguddannede, som ønsker at deltage, siger Grith Bech-Nielsen og fortsætter:

– Tilbuddet adskiller sig også væsentligt fra det, der findes på ingeniør- og arkitektuddannelserne i resten af landet. De studerende kommer simpelthen ikke igennem et lignende tværfagligt renoveringsforløb andre steder, så der er en stor gevinst og et vigtigt kompetenceløft at hente ved at deltage.

En unik mulighed

VIA adskiller sig på et afgørende punkt i forhold til uddannelsesinstitutioner andre steder i landet. Derfor står skolen både med en oplagt mulighed og et ansvar for at imødekomme de behov, som følger med den voksende renoveringsopgave.

– Vi er en professionshøjskole, der har rigtig mange forskellige uddannelser samlet under et tag. Det gør det alt andet lige lettere for os at sætte folk sammen på tværs af fag og udveksle undervisere, og det drager vi fordel af i stor stil, siger Grith Bech-Nielsen.

– Det, at uddannelserne ligger på samme adresse har gjort det muligt at begynde at videreudvikle det tværfaglige samspil. Ingeniører og bygningskonstruktører har i dag så basale problemer som at enes om fælles fagtermer, bare for at tage et eksempel. Og hvis ikke vi med vores faciliteter kan klæde de studerende bedre på til et bedre samarbejde, hvem skal så kunne? Vi begynder med os selv og de kernefagligheder, vi råder over. Men på sigt har vi også brug for håndværkerne og endnu flere faggrupper, hvis vi skal have hele værdikæden med om bord. Ikke mindst i forhold til, hvordan renoveringsbegrebet udvikler sig, slutter Lotte Thøgersen.

 

Fakta: Det tværfaglige modul ligger på 4. semester og tæller 30 ECTS-point. Sommerskolen er bygget op som en konkurrence, der løber over tre uger. Tilmeldinger foregår efter først til mølle-princippet. Sommerskolen giver 5 ECTS-point og belønnes med diplom. Desuden overværes kåringen af vinderprojektet af repræsentanter for erhvervslivet.