fbpx

Sommerskole i renovering sætter samarbejde i højsædet

20. apr 2016

Behovet for uddannelse i renovering er markant, og hvis produktiviteten skal op, kræver det større fokus på det tværfaglige samarbejde mellem byggeriets aktører. Vi skal have nedbrudt de faglige barrierer og fordomme, siger Grith Bech-Nielsen fra VIA University College i Horsens, der glæder sig til at byde et nyt hold studerende velkommen på dette års sommerskole i tværfaglig bygningsrenovering for arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører landet over.

VIA Byggeri, VIA Engineering og Arkitektskolen Aarhus gentager succesen fra i sommer, hvor den første sommerskole i tværfaglig bygningsrenovering løb af stablen. Sommerskolen er et sjældent uddannelsestilbud, der skal gøre studerende fra landets arkitekt-, ingeniør og bygningskonstruktøruddannelser mere kvalificerede til at arbejde med renovering.

Deltagerne, der i år skal dyste om at skabe den bedste renoveringsløsning på VIA Campus Aarhus C, bliver blandet i hold på tværs af faggrupper for at styrke kendskabet til hinandens kompetencer. Og netop den indbyrdes forståelse er essentiel for både proces og resultat, lyder kongstanken bag sommerskolen.

– Bygningsrenovering fylder generelt for lidt i byggeriets uddannelser. Dertil kommer, at hver faggruppe uddanner på sin egen måde med afsæt i egne faglige traditioner og fokusområder. Bygningsrenovering kræver en helt anden koordinering og indsigt i, hvad de andre fagligheder kan og bidrager med, og jo mere uddannelse, vi kan skabe på tværs, desto bedre vil fremtidens renoveringsaktører være i stand til at løse projekterne produktivt, siger Grith Bech-Nielsen, der er programleder for Byggeri og Energirenovering på VIA University College i Horsens, og fortsætter:

– Vi vil gerne klæde de studerende på til at møde branchen med et tværfagligt ’mindset’, som både fremmer kommunikationen mellem faggrupperne og er afgørende for den helhedstænkning, vi så gerne vil implementere i byggeriet. Når de studerende arbejder sammen, så lærer de hinandens muligheder og begrænsninger bedre at kende, viden bliver delt på en anden måde og det kan føre til mere innovative løsninger, siger Grith Bech-Nielsen.

Samarbejde som bedømmelseskriterium
Samarbejde på tværs af fagligheder bliver i stigende grad fremhævet som et af de vigtigste og mest efterspurgte fokusområder i moderne renovering. Og det er der al mulig grund til, viser erfaringerne fra den første sommerskole.

– Det ligger til kulturen, at de forskellige faggrupper har nogle meget karikerede forestillinger om hinanden. Sidste års deltagere var utroligt åbne og ærlige og erkendte selv, at de kom til skolen med nogle fordomme, som de fik afkræftet gennem forløbet. Evnen til at reflektere over samarbejdet på tværs er et af de kriterier, vi vægter højest, og her præsterede de studerende over al forventning – måske fordi de oplevede, hvor forskelligt de hver især gik til opgaven, og hvor meget de fik ud af at gå de andres veje, siger Grith Bech-Nielsen.

En investering i de studerendes fremtid
Programlederen er heller ikke i tvivl om, at sommerskolens renoveringsfokus falder på et tørt sted. Både for branchen og for de studerende, der vælger at tage ferieuger ud af deres sommer for at deltage.

– Forløbet vil være en rigtig god investering i de studerendes fremtid. De kommer med meget stor sandsynlighed til at arbejde med bygningsrenovering, når de er færdiguddannede, og her får de altså nogle helt unikke kompetencer, som branchen i den grad efterspørger. Der findes ikke tilsvarende uddannelsestilbud med samme fokus andre steder i landet, så det er også en enestående chance for at skille sig ud og styrke sin egen profil og karrieremuligheder, slutter Grith Bech-Nielsen.

Fakta:
Sommerskolen i Tværfaglig Bygningsrenovering løber fra den 1. – 19. august 2016 (uge 31, 32 og 33) – Kl. 9.00 – 16.00 alle hverdage på Campus Aarhus C, Ceres Allé 24, 8000 Aarhus C.

Tilmeldingsperioden åbnede den 1. marts 2016 og udløber 20. juni 2016, og tilmeldingen foregår efter først til mølle-princippet, da pladserne er begrænsede. Sommerskolen giver 5 ECTS-point og belønnes med diplom. Desuden overværes kåringen af vinderprojektet af repræsentanter for erhvervslivet.

Vinderholdet på sommerskolen inviteres i år til at deltage ved prisfesten i begyndelsen af september, når vinderen af RENOVER prisen kåres.