fbpx

Renoverprisen får reviderede vurderings­kriterier

12. jan 2021

Vurderingskriterierne for Renoverprisen ændres, så indstillede projekter fra og med i år ikke længere skal leve op til syv, men fem kriterier. Det skal gøre det mere indlysende, hvad et projekt skal leve op til.

Siden den første vinder af Renoverprisen blev kåret i 2013, er alle indstillede projekter blevet bedømt ud fra kriterierne eksempelværdi,bæredygtighed, samarbejde og proces, brugskvalitet, bidrag til omgivelser, økonomi og værdiforøgelse samt udførselskvalitet.

Fra i år ser kriterierne dog lidt anderledes ud. Nogle af kriterierne er slået sammen, og alle kriterier er desuden omformuleret og uddybet for at gøre det lettere at forstå, hvad et projekt skal leve op til.

Det er fortsat et krav, at renoveringer indstillet til Renoverprisen er gennemført i Danmark og færdiggjort inden for de seneste fem år. Ligeledes skal bygningerne være taget i brug senest seks måneder før indstillingsperioden lukker, hvilket for 2021 betyder senest den 1. oktober 2020. Der tages også hensyn til geografisk spredning og variation af bygningstyper, når de nominerede projekter skal findes.

De fem nye vurderingskriterier

Bæredygtighed: Klimahensyn og bæredygtighed er tænkt ind i alle projektets faser og i selve løsningen. Fra genanvendelige, miljørigtige og eventuelt genbrugte materialer i etableringsfasen til ressourceforbrug på byggepladsen og bygningens daglige drift – fx i form af energioptimering.

Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne: Projektet fungerer optimalt og vurderes positivt af brugerne. Samtidig gør projektet en forskel for de nære omgivelser ved at bidrage med sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter.

Udførelseskvalitet og værdiforøgelse: Håndværk, rådgivning og arkitektur i projektet er udført på et højt fagligt niveau. Løsningen har desuden givet et værdiløft – både for bygningen, for ejerne og for brugerne.

Eksempelværdi: Projektet rummer et potentiale for at danne skole og udvikle renoveringsdisciplinen. Gennem de konkrete løsninger tjener det som eksempel og inspiration for andre – både i stor og lille skala.

Samarbejde: I alle led af byggeprocessen har samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, udførende, brugere og myndigheder været velfungerende og eksemplarisk.