fbpx

Renovering giver bedre studiemiljø og flere aktive kvadratmeter 

15. feb 2023

De oprindelige dele af DTU’s campus ved Lyngby blev tegnet af Eva og Nils Koppel, herunder den centrale auditoriebygning 116 fra 1974. Efter en gennemgribende renovering, der har skabt stor forvandling, rummer den selvsamme bygning nu flere brugere og funktioner end før. 

 

 

I bygningens murede kerne danner tre auditorier centrum med et bredt gangareal udenom. På ydersiden ligger en række undervisnings- og gruppelokaler, som før var forholdsvis små og indelukkede, og som med lukkede vægge mod gangen gav en stemning af kælder. I dag er væggene flere steder brudt ned, så lokalerne åbner sig mod gangen og giver fri udsigt til grønne gårdrum. En ny møblering i både gangarealer og grupperum udnytter kvadratmeterne bedre og skaber et imødekommende miljø. De gamle fyrretræsbrædder i loftet er erstattet med egetræslister med akustikregulering, der giver behagelig akustik og skjuler nye installationer.

Fra lavloftet garderobe til lys foyer
I åben forbindelse med gangen ligger indgangspartiet, som før var lavloftet og dunkelt og primært blev brugt som garderobe og gennemgangsrum. Loftshøjden er i dag øget, og der er tilføjet akustikregulering. Nye ovenlys og et større indgangsparti af glas i den før meget lukkede ydermur har sammen med ny møblering forvandlet området til et sted, hvor man har lyst til at opholde sig. Den nye glasfacade med 3-lagsruder bidrager også til en bedre sammenhæng mellem ude og inde og større kontakt med de omkringliggende bygninger og udearealer.

 

Kunst og belysning i højsædet
Renoveringen er gennemført med respekt for de originale, gedigne materialer, ikke kun af arkitektoniske grunde, men også fordi materialer, der holder længe, har en god bæredygtighedsprofil. Af samme grund har de gamle skifergulve undervejs i byggefasen været beskyttet med afdækning af genbrugstræ. De oprindelige betonsøjler er afrenset for uoriginale malingslag, og nye materialer og farver er afstemt efter det eksisterende, men i nyt design udført af en lysdesigner og en kunstner. Udover farvesætning af møbler og af vægge i de nye vindfang, der gør det lettere at orientere sig, har den kunstneriske udsmykning omfattet en nyfortolkning af solafskærmning af et højt vinduesbånd. Afskærmningen er ikke monteret direkte ved vinduerne, men frit i rummet, og består af tre lag tekstilpaneler i forskellige farver. Det omfattende belysningsdesign arbejder med dagslys og kunstlys på forskellige måder, som understreger de enkelte rum og også bygningen set udefra, hvor den lige som oprindeligt lyser som en lanterne.

DTU’s største auditorium
Også det centrale auditorium, der med plads til 275 personer er det største på campus, har nydt glæde af lys- og farvesætning, hvor de oprindelige stolerækker er ombetrukket i ny farve, og et stort scenetæppe er et værk i sig selv. Nye AV-muligheder, en lavere hældning på de faste borde, så de studerendes laptops ikke glider ned, akustikregulering på væggene og nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding giver bedre arbejdsforhold og indeklima, der betyder, at de studerendes indlæring er forbedret.

Langtidsholdbar arkitektur
Bygningen rummer også to mindre auditorier, der ligeledes har udgangspunkt i forbedringer af indeklimaet og reducering af energiforbruget. De er bygget mere radikalt om, så de passer til nutidens aktive og inkluderende undervisning. Mens studieformer ændrer sig, er den oprindelige arkitektur og de gedigne materialer langtidsholdbare, og med bevaring af store dele af bygningen og nænsomme nye tiltag er der i dag skabt bedre rammer om undervisning, sociale arrangementer, møder og festlige begivenheder.

 

Før
Før renoveringen lå indgangspartiet og de brede gangarealer triste og ubenyttede hen, og auditorierne levede ikke op til moderne standard for indeklima og undervisning.

Efter
Efter renoveringen er indgangspartiet blevet til en lys og indbydende foyer, og gangene appellerer til ophold med ny møblering. Væggene mellem gange og lokaler er delvist brudt ned, så der er skabt rumlig sammenhæng og udsigt til grønne gårdhaver. Også indgangsfacaden mod foyeren er åbnet med et stort glasparti, der giver mere lys og en bedre sammenhæng mellem ude og inde. De oprindelige materialer er bevaret og suppleret med nye listelofter med akustikregulering og en ny solafskærmning ved det højtsiddende vinduesbånd. Den består af flere lag farvede tekstiler og er samtidig en kunstnerisk udsmykning, ligesom kunstneren også står bag farven på stolene og scenetæppet i det store auditorium.

Fire gode grunde

Kasper Lynge giver her sin begrundelse for, hvorfor DTU – Auditoriebygning nomineres til Renoverprisen 2022. 

”Projektet har haft meget fokus på sundhed i bygningen, brugen af certificerede produkter og indeklima, men de har også formået at udnytte de fysiske rammer til at skabe nogle områder, hvor de studerende mødes. Der er altså flere dele af projektet, som jeg mener bør fremhæves.”

”Mange ting ændrer sig med tiden, hvilket gør, at bygninger bliver mindre attraktive. En gang imellem bør man stoppe op og se, hvordan en bygning egentlig bruges af de mennesker, der er i den. Og så handle på det. Det synes jeg, at man har formået at gøre renoveringen af DTU – Auditoriebygning 116, og det er meget inspirerende.”

”DGNB har være en god retningsgiver til at sikre, at man er kommet ind på forskellige elementer af bæredygtige tiltag i renoveringen. Især når der har været så mange med, som vi kan se her. Det har været et fælles referencepunkt for hele holdet bag, der har sikret, at man er kommet hele vejen rundt og har forholdt sig til alt fra kemi til biodiversitet, hvilket er meget positivt.”

”Eksempelværdien er meget tydelig, da renoveringen er blevet et referenceprojekt for andre renoveringer på DTU. Også andre universiteter og uddannelsesinstitutioner kan blive inspireret her, fordi DTU, med det her projekt, er gået langt med især den bæredygtige tankegang.”