fbpx

Fakta: Renovering er fremtiden

22. jan 2013

Nybyggeriet har traditionelt løbet med al opmærksomheden i byggebranchen, men udviklingen tyder på, at det er i renovering, at fremtidens prestige skal findes. En ny pris skal skubbe på udviklingen.

Der er blevet  brugt meget tid og mange penge på at hylde nybyggeriet de sidste mange år.  Fine priser, lange spalter i aviserne, store konferencer.  Og det kan der være mange grunde til.  Økonomiprofessor Christian Schultz, der er formand for Tænketanken om Byggerenovering, oplever, at mange tænker, at det er ”mere interessant og nyskabende at beskæftige sige med nybyggeriet.”

Dykker man imidlertid ned i tallene, så er der ingen tvivl om, at guldet er i renovering.

Renovering udgør langt den største andel af den samlede produktion i bygge og anlægsbranchen, og andelen vokser.  I 2013 forventes den samlede renovering at vokse fra 51% i 2011 til 52%, ifølge nye tal baseret på Dansk Byggeris Konjunkturanalyse 2012. Tallene dækker her over reparation og vedligeholdelse af bygninger samt materialer til bygningsreparation.

Til sammenligning vil nybyggeriet falde med 3%. Fra 23% af den samlede produktion i bygge og anlægsbranchen i 2011 til 20%.

– Og det er jo god grund til at beskæftige sig med renovering, siger Christian Schultz.

Han mener, at faldet i nybyggeriet og den forventede stigning i renovering hænger sammen med krisen og det faktum, at der er mange ledige kvadratmetre. Men det er også udtryk for en reel tendens, hvor renovering kommer til at fylde endnu mere i fremtiden.

– Det er klart, at der er et stort potentiale i renovering. Meget af byggeriet fra 60’erne og 70’erne har nået renoveringsalderen og meget af det byggeri trænger kraftigt til at blive opgraderet energimæssigt. Der er ingen tvivl om at renovering kommer kraftigt på dagsordenen det næste årti, siger Christian Schultz, og tilføjer, at det også viser, at der er god grund til, at Tænketank om Bygningsrenovering blev nedsat.

Tænketanken, der består af en bred kreds af folk fra byggebranchen, blev etableret i efteråret 2011 og udkommer med en rapport og anbefalinger torsdag den 24. januar. Det vil blive markeret med en event, hvor også den nye RENOVER pris præsenteres. Begge initiativer skal være med til at øge fokus på renovering, så området opnår den opmærksomhed og prestige, der matcher dens førende position i bygge og anlægssektoren.