fbpx

RENOVER-stafetten er sat i gang

14. aug 2015

Hvordan ser byggebranchen på renovering? Hvad ser arkitekterne som de største udfordringer? Hvad er de bedste løsninger i følge ingeniørerne? Og hvordan skal der prioriteres, hvis man spørger håndværkerne?

RENOVER prisen sætter de næste måneder repræsentanter fra byggebranchen i stævne med RENOVER-stafetten for at få branchens svar på vigtige spørgsmål om renovering. Med hvert svar sendes stafetten videre med et nyt spørgsmål til en anden repræsentant fra byggebranchen. RENOVER prisen skyder stafetten i gang med et spørgsmål til BAR Bygge & Anlægs sekretariatsleder, Jacob Munk.

Hvad mener I, er den væsentligste problemstilling ved renovering?

 

For os i BAR Bygge & Anlæg er det væsentligste selve renoveringsprocessen, da det er heri, at risikoen for arbejdsmiljøulykker og nedslidning for håndværkerne ligger. Renoveringsprocessen er ofte kompliceret, og der skal planlægges grundigt for at sikre, at man kan udføre arbejdet hensigtsmæssigt og fx bruge egnede tekniske hjælpemidler for at undgå belastninger.

Det er vigtigt, at både bygherre, rådgivere, projekterende og entreprenører påtager sig deres del af ansvaret for renoveringsprojektet. Det centrale er, at der er lavet grundige forundersøgelser, og at man allerede i projekteringsfasen har taget stilling til, hvordan renoveringen skal foregå, så man kan forebygge potentielle arbejdsmiljøproblemer. Desuden er det vigtigt, at både bygherre, rådgivere og projekterende indgår i et aktivt samarbejde med entreprenøren, så der undervejs i renoveringsprocessen kan tages stilling til eventuelle uforudseelige forhold. Det har vi bl.a. beskrevet i vores branchevejledning om renovering.

Regeringen har for nyligt udgivet byggepolitisk strategi, hvor arbejdsmiljø er nævnt i initiativ 27 og 28. Vi vil i forlængelse heraf gerne spørge Realdania, hvordan de ser arbejdsmiljø på byggepladsen i relation til deres mission: at skabe livskvalitet for alle danskere gennem det byggede miljø? Vil Realdania være med til at arbejde for mere arbejdsmiljøfokus og bedre samarbejde i renoveringsprocessen?