fbpx

RENOVER prisen tager over for tænketank

25. jan 2013

Tænketank om Bygningsrenovering præsenterede torsdag d. 24. januar syv initiativer, der skal sikre at fremtiden byder på flere gode bygningsrenoveringer. Initiativerne er resultatet af og afslutningen på et års arbejde. Nu er stafetten givet videre til RENOVER prisen.

Byggeriets Hus dannede i går rammen om præsentationen af en rapport, som Tænketank om Bygningsrenovering har brugt det sidste år på at udarbejde. Tænketanken, der er stiftet af Realdania og GI, er nået frem til syv initiativer, der skal være med til at udvikle ny viden og bedre arbejdsmetoder inden for bygningsrenovering. De syv initiativer omfatter:

  • Fremme af helhedstænkning ved renovering
  • Statistisk kortlægning af den faktiske renoveringsaktivitet
  • Bevarelse af bygningers værdi gennem systematisk kortlægning af renoveringsbehov
  • Tydeliggørelse af effekten af energirenovering
  • Styrkelse af den faglige og tværfaglige uddannelse inden for renovering
  • Fremme af innovation inden for bygningsrenovering
  • Fremme af videndeling om renovering af bygninger

Læs hele rapporten fra tænketanken her.

Afslutningenen af tænketankens arbejde markererer begyndelsen for et andet initiativ fra Realdania og GI, nemlig RENOVER prisen.