fbpx

Rådgiver: ”Organisering og en overordnet idé skaber værdi”

30. maj 2013

De vigtigste parametre i forhold til værdiskabelse i et restaureringsprojekt – både materielle og immaterielle værdier – handler om fastlæggelse af beslutningskompetencer og om viljen til at fastholde den arkitektoniske hovedidé, mener Anne Lene Jørgensen, ejer af Varmings Tegnestue, der rådgiver inden for renovering og restaurering.

Hvilke overvejelser beder du din bygherre gøre sig inden de renoverer en bygning?

– Et hvert renoveringsprojekt starter med at finde ud af, hvad bygherren vil med bygningen, og hvordan man vil organisere projektet. Hvis ikke bygherren kan træffe beslutninger, tøver med at træffe beslutninger eller ombestemmer sig på væsentlige områder, tabes både tid, penge og arkitektonisk kvalitet. Og det skaber ingen værdi for bygherren.

Spørger du ind til bygherrens succeskriterier før du begynder projekteringen, og hvordan sørger du for at opfylde dem?

– På Varmings Tegnestue forsøger vi altid at lære vores bygherre at kende og at skabe en tillid, så vi sammen kan blive enige om de arkitektoniske mål og succeskriterier for projektet. Bygherren har som regel nogle tanker om, hvad han vil, men det er vigtigt at få talt forventninger og prioriteringer igennem. Det gør det f.eks. nemmere at træffe beslutninger løbende i projektet.

– Da vi var totalrådgiver på restaureringen af Danner, blev vi enige med bygherre om, at de nye bygningsdele skulle udføres i traditionelle materialer som resten af huset, men i et nutidigt formsprog. Derfor var vi også enige med bygherren om at det nye vindue i tagetagen skulle være et stort støbejernsvindue, og at vi skulle have så meget ubrudt tagflade som muligt. At vi kunne henvise til projektets overordnede arkitektoniske idé gjorde det også lettere at få fredningsmyndighederne med på ideen om et stort vindue i stedet for mange små. Den fælles arkitektoniske linje gjorde det nemt at træffe beslutningen og gjorde processen effektiv.

Hvordan sikrer du dig, at en renovering giver en værdiforøgelse?

– Det kan jeg ikke altid sikre mig. For der er mange parter i et byggeri, og jeg bestemmer ikke det hele. Men jo mere jeg kan påvirke organiseringen af projektet – jo større er sandsynligheden for at byggeriet giver en værdiforøgelse.