fbpx

Villa i Hasle, Aarhus

Renovering, ombygning og tilbygning til enfamiliehus

Se mere

Villa i Hasle, Aarhus

Renovering, ombygning og tilbygning til enfamiliehus

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet er et selvbyggerprojekt, idet arkitekten bag også har en baggrund som faglært tømrer. Det har dermed været muligt at implementere unika inventar- samt detailløsninger i byggeriet, som kunne laves i nært samarbejde med bygherre.

Resultatet er blevet en helhedsløsning, hvor nyt og gammelt møder hinanden, i overensstemmelse med en bearbejdning af landskabet omkring. Der har desuden været fokus på materialebevidsthed, hvor “få men rå” har været udgangspunktet.

Blik for brugerne

Projektet indeholder en kraftig energioptimering, da tilbygningen tilsvarer BR15 krav. Derudover er der isat 3 lags energivinduer overalt, efterisoleret tag og kælder samt indblæst hulmursisolering. Samtlige tekniske installationer i huset er desuden udskiftet med nye.

Brugskvalitet

-

Bidrag til omgivelser

Jorden har før udstykningen til enfamiliehuse været udlagt til plantagedrift, og kendetegnende for husene i området er, at de bærer præg efterkrigstidens boligbyggeri - bygget med begrænsede midler, med håndkraft, men også med kendskab til det gode håndværk. Husene har været små, og er derfor i mange tilfælde udvidet og renoveret i takt med tidernes skiftende boligbehov. Kvaliteterne er mange og stilarterne ligeså, men fælles er, at man har bygget videre på eksisterende rammer. I dag ser vi oftere og oftere eksisterende huse i nabolaget (og andre nabolag) blive brudt ned. Tiderne har skiftet, og det kan i mange tilfælde bedre svare sig at starte forfra- hvis man da kigger på det med økonomiske briller.

Eksempelværdi

Det er vigtigt, at der medtages projekter, hvor de boligkvaliteter der opstår når nyt og gammelt mødes, fremhæves som noget særegent og som en særlig disciplin inden for arkitekturen.

Solidt samarbejde

-

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet har skabt en stor værdiforøgelse, som ligger udover det gennemsnitlige for området. Det vurderes at en væsentlig grund til dette er den arkitektoniske værdi og sammensmeltningen med landskabet samt valget af materialekvaliteter og sammensætningen af dem.

Udførelseskvalitet

Der har været stor fokus på detaljerne i dette byggeri. Da det er et selvbyggerprojekt, hvor bygherre er arkitekt og tømrer, har det været muligt at “bygge” detaljerne på stedet, hvilket giver sig til udtryk dels i bygningsdetaljer men også i unikke interiørløsninger, der er skabt til huset.

Parter bag projektet

Bygherre: Fam. Pretzmann Olesen
Arkitekt og tømrer: Kim Pretzmann Olesen

Yderligere information om projektet

https://boligarkitektur.dk

Sted

Haslehøjvej 35
8210 Aarhus V

Fotos: Kim Pretzmann Olesen

Realiseret

2014

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2