fbpx

Vildtbanegaard

afd. 1 og 2

Læs projektets egen beskrivelse

En gennemgribende energibesparende facaderenovering har givet den tidligere meget nedslidte bebyggelse et nyt, levende og nutidigt udtryk og samtidig sænket energiforbruget for den enkelte beboer markant. Bebyggelsen er opført i 1970’erne og omfatter 817 boliger.

Renoveringen omfatter fornyelse og efterisolering af facader, nye 3-lagsvinduer, altanlukninger og renovering af indgangspartier. De nye facader er udført i aluminium og tegl og opdelt i vekslende varme farver og formater, som giver liv og variation, både på hver enkelt blok men også mellem bebyggelsens forskellige kvarterer. Der er arbejdet meget med detaljerne, så der opstår små relief- og skyggevirkninger omkring vinduer og materialeovergange.

Vildtbanegaard afdeling 1 og 2 ligger i Ishøj, og NCC har som totalentreprenør energirenoveret de i alt 37 boligblokke over en periode på 2½ år frem til afleveringen i december 2011. I bebyggelserne bor omkring 4.000 mennesker, og i alt 1.084 lejligheder har bl.a. fået nye vinduer, ny velisoleret og tæt facade, nye glaslukninger foran altanerne m.m.

Arbejdet blev udført, mens samtlige lejligheder var beboet, og et vigtigt fokuspunkt var at påvirke dagligdagen for beboerne mindst muligt. Det blev realiseret gennem et unikt samarbejde med afdelingsbestyrelsen, bygherrerådgiver og bygherre samt bygherres driftsorganisation både under projekteringen og udførelsen – et samarbejde vi løbende evaluerede og fulgte op på undervejs.

Bidrag til omgivelser

Bebyggelsen fremstår i dag meget attraktiv og i en høj finish, og de lukkede altaner bibringer boligerne store rekreative kvaliteter en stor del af året.

Solidt samarbejde

Et ekstraordinært godt samarbejde blandt parterne har sikret, at renoveringen kunne afsluttes langt tid før planen og på et meget højt kvalitetsniveau.

Udførelseskvalitet

Begge afdelinger er blevet afleveret mangelfrit ca. 3 måneder før aftalt tid, og arbejdet er udført i en meget høj kvalitet indenfor bygherrens budget. Samtidig renoverede vi i hele 680 dage – næsten 2 år – før vi desværre måtte registrere den første, mindre arbejdsulykke.

Parter bag projektet

Det Sociale Boligselskab af 21. jan. 1946
Totalentreprenør: NCC, Danmark
Arkitekt: White Arkitekter A/S
Ingeniør: Alectia A/S

Sted

Gildbrovej 10
2635 Ishøj

Realiseret

2012

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017