fbpx

Vesterbakkeskolen

Læs projektets egen beskrivelse

Vesterbakkeskolen er en specialskole for cirka 100 børn og unge med behov for vidtgående og vedvarende specialundervisning. Målgruppen er børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder, socio-emotionelle vanskeligheder samt udviklingsforstyrrelser.

Efter et godt samarbejde mellem bygherre, arkitekter, ingeniører og entreprenører, er det lykkedes at ombygge en tidligere nedslidt teknisk skole, til velegnede lokaler for en specialskole.

Bygningerne, der blev opført i starten af 1970’erne, havde et højt energiforbrug som følge af en utidssvarende klimaskærm. Samtidig var der problemer med det fysiske arbejdsmiljø, som følge af en uisoleret, overdækket glasgang, der forbandt de forskellige lokaler i bygningen.

Til forbedring af klimaskærmen er dele af facaderne udskiftet med nye højisolerede teglstensydervægge, taget er efterisoleret på udvendig side og facadepartierne er dels udskiftet og dels fornyet med energiruder. Glastagene på gangene er erstattet med nye højisolerede tagflader med indbyggede ovenlys.

Til sikring af et lavere elforbrug, er der indarbejdet lysstyring og på taget er der placeret et større solcelleanlæg.

Bygningerne er indrettet med klasselokaler i 2 fløje samt faglokaler i en 3 fløj. I tæt tilknytning til disse arealer er indrettet et snoezelhus- et sanserum til afslapning og sanseintegration.

De eksisterende bygningers store rumhøjde gav mulighed for at både fag- og klasselokaler kunne indrettes med et indskudt dæk, der via trapper med trappelifte, giver adgang for alle brugerne. Disse ekstraarealer udnyttes både til ophold, leg og lærerforberedelse.

Klasselokalerne er indrettet med eget tekøkken, garderobe og HC toilet. Hvert klasserum er delt i et fællesområde og 2 klasser med plads til 5 elever i hver.

Alle gangarealerne bruges nu aktivt til bevægelsesleg og -læring og fra samtlige klasse og faglokaler er der direkte adgang til det fri. Udenomsarealerne giver plads til fantastiske legeområder til daglig glæde for børnene.

brugerbeskrivelse

Projektforslag

Bilag

Parter bag projektet

Bygherre: Randers Kommune Børn, Skole og Kultur
Udførende arkitekt: Bygninger, Miljø og teknik, Randers Kommune
Ingeniør: Rådgivende ingeniørfirma Vognsen A/S
Projektet blev udbudt i fagentrepriser

Sted

Blommevej 50
8930 Randers NØ

Realiseret

2012

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2