fbpx

Børglum Kloster

Velkomst- og Besøgscenter

Se flere af projektets billeder

Realiseret

2013

Indstillingsår

2015

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000m2

Læs projektets egen beskrivelse

VELKOMST- OG BESØGSCENTERET PÅ BØRGLUM KLOSTER

Projektet omfatter renovering og revitalisering af en gammel hestestald og vognport, opført i 1870-erne.

Den overordnende arkitektoniske idé har været at bevare og genanvende mest muligt af det eksisterende anlæg, der består af simple og enkle landbrugsbygninger og det relativt rå udtryk går igen i renoveringen.

Indretning:
I stuetagen er der i den gamle vognport indrettet butik og billetsalg samt café. Caféen glider over i et større rum i den gamle hestestalds nordlige del, som foruden café anvendes til udstillingsrum. I stueetagens sydlige halvdel er der ligeledes et stort rum, der anvendes til skiftende udstillinger og diverse arrangementer.

Tagetagen rummer et stort 60 meter langt rum, der anvendes til udstillinger, møder, foredrag og lignende.

Konstruktioner og materialer:
Den gamle hestestald er opført i 1870-erne. Ydervæggene er massive vægge, opført i gule mursten, indvendigt pudsede og kalkede. Ydervæggene er bevaret, kun med delvise istandsættelse af fuger, men murkronen er forhøjet

Tagværket i den nordlige halvdel er det originale tømmer, der er istandsat, medens tagværket i den sydlige halvdel er fornyet i forbindelse med renoveringen. For at undgå at isolering af tagkonstruktionen skulle mindske rumhøjden i tagetagen, er isoleringen lagt uden på spærene og i forbindelse hermed er murkronen blevet forhøjet.

Der er lagt nyt tag af tagpap med trekantlister, hvilket svarer til det oprindelige tagpaptag, der blev fundet rester af under eternittaget.

Oprindeligt var der i tagrygningen aftrækskanaler, der er genskabt og nu fungerer dels som naturlig ventilation, dels som røgventilation.

Indvendigt er bevaret de groft pudsede og kalkede vægge samt de murede hvælv i loftet. Den oprindelige brostensbelagte midtergang i den gamle hestestald er bevaret og suppleret med nye betongulve.

Sted

Børglum Klostervej 255
9760 Vraa