fbpx

Traneparken

Læs projektets egen beskrivelse

Traneparken er et alment boligbyggeri bestående af 3 blokke med 66 lejligheder. Byggeriet er opført i 1969 og har gennemgået en omfattende renovering til Lavenergiklasse 2015. Projektet betragtes som et af de fremmeste eksempler på energirenovering i Europa.
Resultaterne blev langt bedre end ventet, og har påkaldt sig international interesse fra bl.a. Strategisk forskningscenter for energineutral byggeri og IEA ECBCS Annex 56 Cost Effective Energy and Carbon Emissions Optimization in Building Renovation.
Renovering var nødvendig pga. slid. Samtidig ønskedes at forbedre energiforbrug og indeklima samt tilføje altaner. Traneparken er nu smukkere og mere attraktiv, og huslejestigningen opvejes af energibesparelsen.

Boligerne var beboet under renoveringen. Det blev en succes grundet et godt samarbejde imellem alle involverede. Beboerne var tålmodige og gode til at leve med de uundgåelige gener. Konsulenterne og entreprenøren var dygtige til at sørge for løbende information til beboerne og for optimal sikkerhed på byggepladsen.
Blokkene har fået ny ydermur i teglsten, nye 3-lags plastikvinduer, nye indbydende indgangspartier, lukkede Windoor altaner, ny ventilation, solcelleanlæg, efterisolering af tagrum, ny tagkonstruktion og energiforbedringer i vaskeriet.

Den nye facade er isoleret med 200 mm, og monteret på konsoller udenpå de oprindelige sandwichelementer.

Indeklimaet er stærkt forbedret vha. mekanisk balanceret ventilation med varmegenvinding og en nøje afstemt fremløbstemperatur.
Solcelleanlægget producerer ca. 30.000 kWh, som supplerer elforbruget, der tidligere var på op imod 120.000 kWh. Nu er forbruget 65.000 kWh.

Ventilationsanlægget sparer enorme mængder varme, men bruger mere strøm. Det samlede elforbrug ender derfor på 80.000 kWh.
Vaskeriet er forbedret med en varmeveksler, som forvarmer vandet til vaskemaskinerne med det brugte fjernvarmevand.

Traneparken har reduceret sit energiforbrug ualmindeligt meget. Nu udledes 150 t mindre CO2 om året.

Parter bag projektet

Bygherre: Hvalsø Boligselskab ved Boligselskabet Sjælland
Entreprenør: Daurehøj Erhvervsbyg A/S
Arkitekter: Arkiplus A/S
Ingeniører: Sigfred Lorentzen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Sted

Traneparken
Hvalsø

Realiseret

2012

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2