fbpx

Thorvaldsensgade

Se flere af projektets billeder

Realiseret

2009

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Læs projektets egen beskrivelse

Etagebygning fra 1931 var i rimelig stand før renoveringen, men taget trængte til udskiftning. På tagetagen lå små, utidssvarende klubværelser, der var blevet meget svære at udleje.

Ved renoveringens start blev alt indmad i tagetagen revet ud, og hele tagkonstruktionen taget ned. Derefter blev et nyt tegltag med fast undertag, ny konstruktion og mere isolering etableret. Nye kviste mod gade og gård er kommet til, hvor de to kviste mod gaden spænder over to etager. Facaden er repareret og omfuget, og der er etableret altaner mod gården med nye altandøre.

Med de nye taglejligheder har bygningen fået tilført to boliger med store kvaliteter, uden at den originale arkitektur er ændret. Tværtimod. Som resultat af projektet har bygningen fået en højere bevaringsværdi. De dobbelthøje kviste bringer lyset ind i de nyindrettede taglejligheder, og en balkon er kommet til bag bygningens murede frontgavl.

Sted

Thorvaldsensgade 7
Aarhus