fbpx

Systemhuset

Energioptimering og restaurering af fredet betonejendom

Se mere

Systemhuset

Energioptimering og restaurering af fredet betonejendom

Læs projektets egen beskrivelse

Systemhuset tegnet af Mogens Lassen er tænkt nyt og tidssvarende blandt de første jernbetonkonstruktioner i den danske boligmasse. Systemhuset er som en forløber for den standardiserede etagehuskonstruktion et forslag fra 1936 til, hvorledes bedre og billigere boliger kan udføres i virkeligheden.
I den arkitektoniske frihed i facaden arbejder Mogens Lassen med transparant og semitransparant faste glaspartier, skydedøre af teaktræ og oplukkelige vinduer i jernrammer. Der var både system, rytme og variation i detaljen.
Men den tynde klimaskærm i enkeltlag glas har medført kulde, og den i sin tid innovative glasfacade har haft sine udfordringer – utætte samlinger, kuldebroer og manglende isolering gav et stort varmetab om vinteren og et høj varmetilskud om sommeren. Glasfacaden er gennem tiden blevet forsøgt lukket til og isoleret med flere forsatsvinduer. Ved opmåling og undersøgelse af vinduesfelterne konstateres det at der fandtes 25 forskellige detaljeløsninger i stuen, 16 i soveværelset og 7 i køkkenet. Disse eftermonterede løsninger slørede det originale og elegante vinduesdesign og har gjort facaden ordinær og trist. Betonskader i dæk og vægge bar også præg af de tidlige betonpionerer
I projektet er der blevet taget hånd om at genskabe facadens oprindelige udtryk med renovering af de vertikale og horisontale betonskiver og nye tidssvarende facade materialer. Alle lag af glas og inddækning er fjernet, rammer og karme er restaureret og med specialfremstillet termoruder af jernfattigt glas og indfarvet spacer har facaden fået sin lethed tilbage. Med disse glas tror man at enkeltlag glas er kommet tilbage, nu med isolering mod kulde. Og farvesætningen er nu igen baseret på Mogens Lassens første ideer.

Blik for brugerne

Bæredygtigheden består i at projektet tager hånd om energirenovering af hele facaden samtidig med at partierne blev restaureret og ikke udskiftet.

Inspirerende ressourcetiltag

Bygningen har fået et tiltrængt løft i gadebilledet og lejlighedernes smukke lysindfald er genskabt. Ejendommen har i mange år stået som en misvedligeholdt og træt etageejendom på Ordrupvej.

Eksempelværdi

Renovering af systemhuset er udført med stor respekt for husets oprindelig ide. Hvor nogle projekter tilfører nye lag til arkitekturen, så har dette projekt ryddet op de mange tilførte lag og genskabt husets ide med nye tidssvarende materialer. Der er blevet kæmpet for at tilføre facaden mere isolering uden at gå på kompromis med arkitekturen og bygningsarven.

Solidt samarbejde

Samarbejdet i mellem ejerforeningen, rådgiver og håndværkere i form af snedker, glasmester og gørtler har igennem et 1 år langt pilotprojekt udviklet og tilpasset nye materialer og løsninger. Pilotprojektet blev udført på et vinduesfag og efterfølgende er hele facaden nu istandsat.

Levende bygningskultur

Systemhuset er blevet renset for interimistiske løsninger der har sløret facaden oprindelige ide. Materialer og farvesætning viser nu igen opdeling, rytme og variation med teaktræ skydedøre, malede karme i træ, malede rammer i jern og transparant og semitransparant glas som facaden oprindelig var tænkt.

Parter bag projektet

EF Ordrupvej 70A&B
v. Anne Klemmensen

Sted

Ordrupvej 70A og 70B
2920 Charlottenlund

Fotos: Leif Hansen Arkitekter aps

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022, 2023

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2