fbpx

Solnavej 81

Læs projektets egen beskrivelse

I arbejdet med at udføre det ventilationstekniske forsøgsprojekt på Solnavej havde det meget høj prioritet at efterlade facaden og lejlighederne så visuelt uberørte som muligt. Derfor kan det næsten ikke anes at de 2 lejligheder i stuen har fået nye anderledes vinduer samt ventilationsud- og indtag i den gule murstensfacade. Udførelsesprojektet fulgte efter indledende skitseringsovervejelser (se: Gladsaxe- Energiprojekter Kildeparken – 4 undersøgelser) hvorefter man lagde sig fast på den minimale løsning hvor man monterer varmegenvindingsaggregat over nedhængt loft på badeværelser.

Teknikken er, at den fugtige luft suges ud af badeværelse og køkken, mens frist luft opvarmet af den brugte luft trækkes ind og fordeles til alle rum. Lydsluser og behændig ophængning af aggregat sørger for minimal støj og afstand mellem ind- og udkast er minutiøst fastlagt til ikke at skabe ”kortslutning” af luftstrømme.

For at sikre boligers tæthed er der yderligere udført nye entrédøre og samtlige vinduer er skiftet fra 2-lags ruder til 3-lags i et identisk udseende. Realiseringen af projektet er sket i et tæt samarbejde med Gladsaxe Kommune – herunder opnåelse af de nødvendige dispensationer.  

Parter bag projektet

Bygherre: AB Gladsaxe

AI har stået for:
- Arkitektrådgivning
- Bygherrerådgivning
- Driftrådgivning
- Energirådgivning
- Ingeniørrådgivning

Sted

Solnavej 81
Søborg

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2