fbpx

Sems Have

Læs projektets egen beskrivelse

Vi har ombygget det tidligere “Ungdommens Hus” til 30 lav-energilejligheder med forbedret klimaskærm, solceller, ventilationsanlæg med genindvinding samt flot arkitektonisk udnyttelse af rummene, med spændende lysindfald.
Sems Have er med i et stort europæisk projekt om energirenovering. I Danmark styres projektet af Teknologisk Institut og Aalborg Universitet.

De 2 boligblokke var nedslidte og renoveringsmodne. Blok A var en kollegiebygning i 4 etager og kælder og Blok B var indrettet som børnehave og 2 store fælleslokaler.

Blokkene er nu indrettet til topmoderne familieboliger i alle etager, undtagen kælder.

I Blok A er der etableret elevator ved trappeopgangene. Blok B\’s boliger på 1. sal har indgang via en ny udvendig altangang og en intern trappe fører optil 2. sal, som er udført som et nyt indskudt dæk.
Af praktiske, funktionelle og arkitektoniske årsager foreslog totalentreprenøren og dennes rådgiverteam, at rette facaden på Blok B op samt at etablere en taghældning på 30° med udhæng svarende til de eksisterende forhold i Blok A. Herved er teknik og ventilationsaggregater skjult inden for bygningernes geometri, og taghældningen giver gode betingelser for solcelleanlægget, og bidrager dermed til bygningernes energiramme.

Facaderne er nu beklædt med vedligeholdelsesfri naturskiffer. Arkitektonisk har vi ensartet de to bygninger, med et fælles udtryk. Det giver kvarteret et mere afdæmpet og elegant udseende.
Luften fra udsugningen i køkkener og badeværelser blandes med frisk luft i ventilationssystemet og blæses ud i lejlighederne igen. Det genbruger 85% af varmen, giver billig opvarmning og et sundere indeklima.

7 lejligheder overholder BR2015, mens de resterende 23 overholder BR2020. For at opnå energikravet er der opsat 2 solcelleanlæg på tilsammen 115 m², svarende til en produktion på 13,895 kWh pr. år.
Sems Have var udlejet inden aflevering. Dette skyldes lejlighedernes indretning og størrelse, samt bebyggelsens centrale placering i Roskilde.

Parter bag projektet

Bygherre: Boligselskabet Sjælland
Entreprenør: Daurehøj Erhvervsbyg A/S
Arkitekter: Kullegaard Arkitekter A/S
Ingeniører: Terkel Pedersen

Sted

Parkvej 3-5
Roskilde

Realiseret

2013

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2