fbpx

Ryhaven

Ny tilgang til renovering af almene boliger

Se mere

Ryhaven

Ny tilgang til renovering af almene boliger

Læs projektets egen beskrivelse

Ideen til bebyggelsen Ryhaven udsprang i 1960’erne som et modstykke til de etagebyggerier, der dominerede periodens boligbebyggelser. Arkitekterne Møller & Wichmann ønskede at skabe en tæt/lav boligbebyggelse – én af de første i landet – hvor beboer og nærmiljø var i centrum. Bebyggelsen er opført i perioden 1963-1965 og kan på mange område ses som et forgangsprojekt for 1970’erne og 1980’ernes tæt/lav byggerier.

Ryhaven er renoveret med støtte fra Landsbyggefonden. Udgangspunktet for renoveringen har været at bevare bebyggelsesplanens fine disponering: Med et klart og enkelt greb bestående af længehuse på kvadratiske parceller, er der med en ensartet bygningsgeometri opnået en overordentlig veldisponeret, smuk og varieret bebyggelse – som bestemt er værd at bevare. Boligerne har et klimabeskyttet nærmiljø med sol og læ samt gode muligheder for uformelle møder og kontakt beboerne imellem.

Renoveringen af Ryhaven repræsenterer en ny tilgang til renovering af almene boliger: For første gang i Danmark anvendes modulbyggeri i en renovering, når nye boliger bygges på de eksisterende sokler. De nye boliger er tidssvarende både når det kommer til energikrav og til familiernes øgede behov for fleksible indretning.

En gennemgribende renovering, som i Ryhaven, kan være at foretrække, når de eksisterende bygningsdele findes energimæssigt og funktionelt utidssvarende – men kvaliteterne i bebyggelsesplanen og udearealerne samtidigt ønskes bevaret. I Ryhaven blev ingen af materialerne i de eksisterende bygninger fundet sunde eller værd at bevare – og det var således naturligt at erstatte disse med nye elementer.

Projektet er udført som totalentreprise. Projektet omfatter i alt 14.350m²

Blik for brugerne

Boligerne i Ryhaven lever op til 2020 krav – en markant forbedring i forhold til det eksisterende byggeri. Modulerne er præfabrikerede og færdigapterede, når de leveres på byggepladsen. Herved afkortes byggeperioden med 5mdr og materialespild mindskes.

Brugskvalitet

Renoveringen har resulteret i et markant løft i boligkvaliteten. Med nye køkkener og badeværelser er standarden for boligerne klart løftet. Renoveringen sikrer niveaufri passage til alle boliger til stor glæde for områdets ældre og handicappede.

Bidrag til omgivelser

Ungdomsboligerne har øget diversiteten i beboersammensætningen markant. Dette har givet nyt liv og sammenhold blandt beboerne – et fællesskab, der må formodes at blive styrket yderligere, når fælleshuset står klart i 2018.

Eksempelværdi

Den prioritering af ressourcer, der ligger i udelukkende at renovere, hvor det er påkrævet – og samtidigt bevare stedets klare arkitektoniske kvaliteter - kan med fordel anvendes på lignende opgaver fremadrettet. I Ryhaven blev ingen af materi

Udførelseskvalitet

I Ryhaven er anvendt materialer, der patinerer smukt over tid. Facaderne er beklædt med teglspån og træ. Da Ryhaven er udført som præfabrikeret modulbyggeri har der været tid til at kære om detaljerne på værkstedet. Udførelseskvaliteten er derfor høj.

Parter bag projektet

Arkitekt - RAVN Arkitektur
Ingeniør – Ingeniør’ne
Landskab – Vibeke Rønnow
Bygherre – Østjysk Bolig
Totalentreprenør – ScandiByg

Yderligere information om projektet

http://www.ravnarkitektur.dk/cases/ryhaven/

Sted

Ryhaven
8210 Aarhus V

Realiseret

2016

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017