fbpx

Ryesgade 60-64

Læs projektets egen beskrivelse

Renoveringen af Ryesgade 60-64 fra 1964 er et godt eksempel på, hvordan begrænsninger kan give kreative løsninger. Renoveringen omfatter nye lavenergivinduer og -døre i aluminium, bedre isolering af penthouse og taget samt en behandling af facaderne.
Det oprindelige byggeri var en kedelig, seriel bygning fra 1964med en facade, der ikke harmonerede med gadens øvrige facader og linjer. Efter renoveringen har bygningen fået altaner og karnapper, der karakteriserer den nye facade og spiller sammen med de karakteristiske gesimsbånd, buer og andre facadedetaljer i det københavnske gadebillede. Ligeledes er de med til at genoprette facadelinjen.
Altanerne var før renoveringen ikke egnede til ophold og blev mest brugt til opbevaring. Derudover udgjorde de enorme kuldebroer. De nye altaner er i fiberbeton og er dobbelt så store som de oprindelige og dermed også meget mere brugbare.
Bygningen var en støbt betonkonstruktion, som ikke kunne bære vægten fra en eventuel efterisolering, uden at noget skulle fjernes. Da de nye altaner vejede mindre end de gamle, gav det plads til at kunne efterisolere. Den afsluttende puds er af et meget let materiale og er med til at give bygningen et arkitektonisk løft. Der er blevet isoleret hen over karme på vinduer og døre, hvilket har mindsket varmetabet til næsten ingenting. Desuden har det givet facaden et mere enkelt udtryk.
Renoveringen foregik i flere etaper og alle brugere af huset fortsatte deres liv som hidtil under byggeriet.

Parter bag projektet

Bygherre: Nordea Ejendomsinvestering A/S
Ejer: Tryg A/S
Arkitekt: C.F. Møller
Ingeniør: COWI A/S

Sted

Ryesgade 60-64
København

Realiseret

2009

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2