fbpx

Ridderborg

Læs projektets egen beskrivelse

Ridderborg er opført i 1904 af P. Poulsen, som var teglværksejer og forhenværende kaptajn. Bygningens arkitekt er Jesper Jespersen, som også har tegnet mange andre markante ejendomme i Fredericia bymidte.
Ejendommen er opført i fire etager med 6 butikker i stueetagen og store herskabslejligheder på 4-6 værelser på de øvrige etager.
Facaden fremstår i rød blank mur med kvaderfuget, pudset stuefacade og med meget detaljeret udsmykning som mønstermurværk og pudsede bygningsdetaljer, murede sålbænke og gesimser samt karnapper og frontgavle. På bygningshjørnet rejser sig et stort firkantet tårn i seks etagers højde.
Renoveringen i sommeren 2015 koncentrerer sig om renovering af stueetagen, ny tagdækning og isolering samt nyt spir på hjørnetårnet. I stueetagen er en senere flisebeklædning fjernet og den oprindelige kvaderpuds og gesimser er genskabt. Alle butiksvinduer er udskiftet til nye vinduer med energirigtige ruder. Det oprindelige 12 m høje spir, som blev nedrevet i 1960’erne pga. dårlig tilstand, er reetableret i den oprindelige udformning, dog er selve konstruktionen en moderne stålkonstruktion, som blev bygget på værkstedet og hejst på plads med en kran på få minutter. Alle murkroner og murede gavle er repareret og omfuget med hydraulisk kalkmørtel og tagdækning og isolering er fornyet.
Spiret på Ridderborg kan nu igen opleves og ses hen over byens tage og er igen det højeste punkt inden for voldene, ligesom hele bygningen igen fremstår som oprindeligt.
Renoveringen er gennemført med støtte fra Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia.

Bidrag til omgivelser

Bygningen fremstår igen i sin oprindelige udformning og er byens højeste tårn inden for voldene.

Udførelseskvalitet

Arbejderne er udført i meget høj håndværksmæssig kvalitet.

Parter bag projektet

Bygherre: Andreas Hermansen
Arkitekt: Knud Erik Lauridsen

Sted

Riddergade/Danmarksgade
Fredericia

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016, 2017

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2