fbpx

Renovering af domus Vista park

Læs projektets egen beskrivelse

Bygherre: E/F Domus Vista Park I
Kontakperson : Bygge og Miljøteknik v/ Direktør Carsten Pietras 30700191
Kontaktperson: Inge Tyndeskov Palle, bestyrelsesformand
Omfang: 72 terrasser fordelt på 3 blokke i 4 etager
Opgavetype: Renovering
Entreprenør: E. Pihl & Søn a/s, hovedentreprise med fagentrepriser, herunder bl.a. J. Jensen, Icopal Entreprise, Alusteel og Skælskør Anlægsgartnere.
Byggesum: Tilbudssum ca. 19,8 mio. kr. ex. moms. Anlægssum inkl. optioner ca. 23 mio. kr. ex. moms
Periode: Start projektering december 2011 – slut byggesag august 2013.
Ingeniørydelser: BMT A/S som totalrådgiver.
Renoveringen omfatter ombygning af 72 forskudte terrasser herunder ændrede afvandingsforhold, delvis udskiftning af facadepartier, udbedring af rådskader med PCB-holdige materialer, betonrenovering af alle facader samt tætning af eksisterende plantekummer som afgrænser terrasserne. Materialevalg og renoveringsløsninger er udarbejdet således at der er taget hensyn til bæredygtighed og drift.
En lav indbygningshøjde af facadepartier på terrasser stillede krav til renoveringsløsningen som blev løst ved en drænrendeløsning og fald på terrassebygningen, således at niveaufri adgang og vandret belægning kunne bibeholdes.
Byggeriet er opført i 1971 og derfor i perioden hvor der er anvendt PCB i flere byggematerialer. BMT har derfor udført forundersøgelse for PCB i de berørte bygningsdele. Materialer blev udvalgt på baggrund af BMT´s erfaring med omfangsbestemmelser samt kendskab til typiske PCB-holdige byggematerialer. Der blev fundet materialer med varierende PCB indhold i facademaling, fugemasse ved klemskinner, facadefuger omkring etagehøje vinduespartier og lette facadepartier samt dilatationsfuger.
Resultaterne af screeningen dannede efterfølgende baggrund for udarbejdelse af projekt herunder udarbejdelse af fagbeskrivelser. Under byggesagen førte BMT tilsyn, heriblandt af PCB-saneringen samt opfølgning på saneringsentreprenørens kvalitetssikring

Parter bag projektet

Bygge og Miljøteknik totalrådgiver

Sted


Rødovre

Realiseret

2013

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2