fbpx

Plejecenteret Fælledgården

Læs projektets egen beskrivelse

Renoveringen og fremtidssikringen af Fælledgården er båret af en helhedstanke om social-, økonomisk-, og energimæssig bæredygtighed. Gårdhaven ligger som en lommepark – ud til Jagtvej – og med visuel kontakt til Fælledparken.

Centret modtager en helt åben stueetage med en række fællesfunktioner. Herfra ledes man op til de nye lyse boliger, der alle har altan og moderne faciliteter. I tilknytning til boligerne ligger fællesrum og -køkkener, hvor beboere og deres pårørende kan opholde sig i et åbent miljø, som er præget af lys og luft.

Ved udviklingen af det demensvenlige miljø har det været en forudsætning at understøtte leve/bo-miljøet, så beboerne kan klare sig bedst muligt. For at give beboerne positive oplevelser og bidrage til en naturlig realitetsorientering med hensyn til tid på dagen, årstid og vejr, er der taget hensyn den visuelle kontakt til de udendørs opholdsarealer, der er omhyggeligt planlagte for alle – dog med særligt hensyn til mennesker med kognitiv svækkelse, hvorfor faktorer som sollys, sansestimulation og aktivitet, som har terapeutisk betydning, er prioriteret. De mange vinduesflader kan give overstimulation, fordi både solen og personen spejler sig i glasfladerne. Derfor er det bestræbt at dekorere og indsætte sprosser og solafskærmning i de store vinduesflader. Farverne er valgt for at hjælpe beboerne til lettere at opdage og genkende ting og ikke mindst bevare orienteringsevnen

Blik for brugerne

Projektet er realiseret ud fra en skræddersyet passivhus-strategi og i henhold til lavenergiklasse 2020. Der er gennemført en række bæredygtige tiltag som etablering af grønne tage, faskiner til opsamling af regnvand til havevanding, ligesom der er etableret et solcelleanlæg på 900 m².

Brugskvalitet

Ved udviklingen af det demensvenlige miljø har det været en forudsætning at understøtte leve/bo-miljøet, så beboerne kan klare sig bedst muligt. I tilknytning til de ældres boliger ligger fællesrum og -køkkener, hvor beboere og deres pårørende kan opholde sig i et åbent miljø, som er præget af lys og luft.

Bidrag til omgivelser

Haven til centeret er en frodig oase i Østerbros tætte bymiljø og danner baggrund for det halvoffentlige restaurations- og cafemiljø, der er skabt i centrets stueetage.

Eksempelværdi

Se ovenstående beskrivelse

Parter bag projektet

Arkitekt: JJW Arkitekter
Bygherre: KAB Bolig / Københavns Kommune
Entreprenør: Jönsson
Ingeniører: Esbensen / Slot Møller
Fotos: Anders Hviid 01, 02, 06 og 08 af Anders Hviid, 05 og 07 Fælledgården, 03 og 04 Willy Skou

Yderligere information om projektet

http://www.jjw.dk

Sted

Jagtvej 203
2100 København

Realiseret

2013

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2