fbpx

PHs eget hus

Læs projektets egen beskrivelse

I 1937 opførte Poul Henningsen i samarbejde med arkitekt Viggo Møller-Jensen et enfamiliehus til sig selv og sin familie på Brogårdsvej 72 i Gentofte. Bygningen blev opført på under 9 måneder på en skråning ved Gentofte sø og gjorde op med både byggeskik og den gængse måde at leve på. Den klassiske byggeskik og materialebrug blev kombineret med et eksperimenterende forsøg på at bruge samtidens industrialiserede produkter og standardvare for derigennem at kunne rationalisere byggeprocessen.

Forud for projektet var der flere udfordringer som truede det fredede bygningsværk. Blandt andet var hele den ene halvdel af bygningen på vej ned ad skråningen grundet et udskridende fundament, indvendigt var huset plaget af fugtskader, skimmelsvamp, skrukke pudslag, et enormt varmetab, løbesod og 80 års generelt slid.

Projektets formål var at bevare PHs eget hus gennem at fodre de bedste betingelser for husets fremtid, samtidig med at husets kulturhistorie blev genkendelige, aflæselig og forståelig. Projektet tog udgangspunkt i husets kulturhistorie, tilstand og bevaringsværdier. Gennem en respekt for det givne, blev der udarbejdet bæredygtige og holdbare løsninger som indskriver sig i husets historie og skaber en sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid

Blik for brugerne

PHs eget hus har gennem en kombineret restaurerings- og efterisoleringsstrategi formået at sænke det eks. varmetab med over 60% gennem at bringe materialet "Aerogel" frem på det danske marked.

Brugskvalitet

Den eksisterende bygning var i kritisk tilstand og i stor fare for at gå tabt. Projektet har sikret et stykke kulturarv for fremtidens generationer.

Eksempelværdi

Projektet har evnet at efterisolere den funktionalistiske bygning, uden at ødelægge historiske elegante detaljer, men derimod at formidle og understrege bygningens kulturhistorie. Projektet kan i fremtiden tjene som en solid reference for lign. opgaver.

Solidt samarbejde

PHs eget hus har fordret et åbent og givende samarbejde mellem entreprenører, rådgivere, bygherre og Nationalmuseet som alle har bidraget til det endelige resultat af høj kvalitet.

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet har nedbragt det samlede varmetab med over 60% som afspejler sig direkte i de årlige varmeudgifter.

Udførelseskvalitet

Med et højt ambitionsniveau har der været vægt på håndværket, traditionelle materialer og byggeskik, alt i samtale med det eksisterende. Det har medført en utrolig høj udførelseskvalitet og balance huset igennem.

Parter bag projektet

Bygherre: Realdania By & Byg
Udførende arkitekt: Drachmann Arkitekter
Ingeniør: Eduard Troelsgård

Yderligere information om projektet

http://www.drachmann-arkitekter.dk/projekter/phs-eget-hus

Sted

Brogårdsvej 72
2820 Gentofte

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2