fbpx

Lilletoften

Læs projektets egen beskrivelse

En ren byggeteknisk renoveringsopgave gav markant arkitektonisk løft og stor brugsmæssig merværdi for beboerne indvendigt som udvendigt med færre omkostninger for beboerne end ventet. Historien om et klassisk udflytter byggeri fra 1965, der skulle løftes ind i samtiden inden for rammerne af det oprindelige byggeri og en begrænset økonomi.
Projektet omfatter renovering af facader, tag, altaner samt uderum i 10 boligblokke i 3-4 etager med i alt 300 almene boliger. Før renoveringen fremstod bebyggelsen nedslidt og dårligt isoleret med udtjente bølgeeternittage, altaner i dårlig stand og utætte vinduer. En beboergruppe med en repræsentant fra arkitektfirmaet fandt muligheder for at indarbejde beboerønsker og -behov i løsningen af den byggetekniske opgave. Resultatet blev en bebyggelse med nyt tag, efterisolering mod tagrummet, nye større altaner med fleksibel glasinddækning, nye facadeelementer i fbm. altanudskiftning, nye vendbare vinduer, ny-pudsede gavle og køkkenkanapper i 135 boliger efter beboernes eget valg. Nyt fælles opbevaringsrum i indgangspartier og forbedret tilgængelighed fra stuelejligheder til terræn med større private haver. Renoveringen har givet beboerne langt mere end den nødvendige byggetekniske opgradering med bedre isolerede og ventilerede boliger. De har efter ønske fået køkkenkanapper, der giver mere lys og en ekstra spiseplads. De glasinddækkede altaner giver mulighed for brug hele året og øget fleksibilitet. Bebyggelsen har fået et sammenhængende og tidssvarende arkitektonisk udtryk med hvid puds, grå vinduespartier, sort skiferbeklædning, sorte tage og filtsede gavle i lys grå puds. Karnapperne accentuerer en rytme i de ellers flade indgangsfacader. Uderummene blev opgraderet, og beboerønsker om petanquebane, sansehave, lege-/træningsbane er blevet integreret. I de nye uderum anvendes beplantning og niveauforskydning til at give forskellig identitet til de grønne gårdrum, øger orienteringssansen og inviterer til at blive brugt.

Bilag

Parter bag projektet

Bygherre: AAB, afd. 45
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Ingeniør: DOMINIA AS
Landskabsarkitekt: Peter Holst Landskab
Entreprenør: Enemærke & Petersen

Sted

Boligforeningen AAB – afdeling 45
2740 Lilletoften, Skovlunde

Realiseret

2011

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2