fbpx

Klostermarksskolen

Læs projektets egen beskrivelse

Hovedformålet med helhedsrenoveringen var at reducere energiforbruget og opnå et forbedret indeklima og øget velvære og produktivitet blandt lærere og elever.

Projektets hovedidé er en ny fremrykket klimaskærm af glas. Glasskærmen er udført således, at bygningerne fremstår som svævende volumener og understreger skolens arkitektoniske greb som en kamstruktur, der følger det skrånende terræn. Der er etableret nye siddetrapper for ophold og adgang til fagfløjenes undervisningsrum fra de udendørs gårdrum.

I projektet indgår endvidere en glasoverdækning af gårdrummet imellem de to fagfløje, der indgår i ombygningen. Glasoverdækningen bidrager til at hæve temperaturen i fagfløjene om vinteren og forlænger muligheden for udeundervisning og -ophold forår og efterår. Overophedning på varme sommerdage er imødekommet ved indarbejdelse af naturlig ventilation.

Den høje kvalitet er fastholdt og videreført i den nye klimaskærm, som danner en både æstetisk og tidssvarende ramme om skolen.

Parter bag projektet

Sted

Kongebakken 19-21
4000 Roskilde

Realiseret

2012

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2