fbpx

Kagshusene

Læs projektets egen beskrivelse

Byggesagen omfatter renovering og modernisering af den almene boligafdeling PAB afd. 4 / Kagshusene i forbindelse med gennemførelse af 2. etape af helhedsplan.

Helhedsplanen omfatter lejligsforbedringer, udskiftning og fornyelse af bygningsdele og installationer påbygning af tagboliger, samt påbygning af karnaptårne og etablering af elevatorer i blok F og G, forbedring af friarealer.

Bebyggelsen er opført i 1950´erne og bestod oprindeligt af 9 boligblokke med et samlet areal på i alt 19.986 m2 fordelt på 254 lejligheder.

Etape 2 omfatter Blok D, E, F, G og I med tilhørende friarealer.

Det nuværende boligareal for blok D, E, F og G udgør 9.618 m2 fordelt på 120 lejligheder.

Efter ombygningen og moderniseringen ændres boligarealet for blok D, E, F og G til 13.334 m2 fordelt på lejligheder. Heraf udgør 3.205 m2 nye tagboliger ( 33 stk. ) og de 367 m2 karnaptårne i blok F og G.

Blok I ombygges i kælder,- og stueplan til beboerlokaler samt fælles vaskeri.

Parter bag projektet

Bygherre: Postfunktionærenes Andelsboligforening, afdeling 4 / Kagshusene
Adm. og forretningsfører: PAB v. Lone Lund Rasmussen
Totalrådgiver: Rådg. ingeniør Holmsgaard A/S
Arkitekt: DOMUS arkitekter
Entreprenør: Hoffmann A/S

Sted

Åfløjen 1-7, 17-19 og 21-31, Banefløjen 2-10, 3-13 og 12-16, Voldfløjen 2-10, 5-9 og 12-22
2700 Brønshøj

Realiseret

2012

Indstillingsår

2013

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2