fbpx

Jyllandsgade afd. 13- Lejerbo Randers

Teknisk opdatering samt tilgængelighed

Se mere

Jyllandsgade afd. 13- Lejerbo Randers

Teknisk opdatering samt tilgængelighed

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet med udarbejdelse af helhedsplan for Lejerbos afd. 013-0 med 90 boliger blev påbegyndt i 2006. Anledningen var, at bebyggelsen gennem en årrække havde været ramt af omfattende angreb af skimmelsvamp i et stort antal boliger. Hovedformålet med helhedsplanen var således fra starten at træffe foranstaltninger, der kunne modvirke fortsat dannelse af skimmelsvamp. Hovedindsatserne i den sammenhæng ville således være at forbedre bygningernes var-meisolering, installation af ventilationsanlæg samt skimmelsvampe-sanering.

I den årrække, der kom til at gå fra starten af projektet og til den fysiske igangsættelse primo 2015, øgedes ambitionsniveauet for både projektets omfang og indhold, ikke mindst på foranledning af Landsbyggefonden. Tanken bag dette var, at der ud over ovennævnte ”nødvendige” arbejder skulle udføres arbejder, som kunne sikre bebyggelsens attraktionsværdi i en betydelig årrække fremover bl. a. med det formål at sikre en bredere sammensætning af beboerklientellet. Dette sidste er et vigtigt element i de projekter, som gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden

Blik for brugerne

• Efterisolering af facader er blevet ændret fra isoleringspuds til overvejende at være skalmur. • Lukning af altanerne, der som et led i forebyggelsen af skimmelsvamp havde været med fra starten, er blevet kombineret med en betydelig udvidelse af disse, da det blev vurderet at dette ville være er væsentligt element i at øge boligernes attraktionsværdi. • Ligeledes med henblik på at øge bebyggelsens attraktionsværdi er der sket en alt omfattende fornyelse færdselsveje og friarealer på terræn. • Der er monteret ventilationsanlæg m/ varmegenvinding i hver bolig.

Brugskvalitet

• Ligeledes med henblik på at øge bebyggelsens attraktionsværdi er der sket en alt omfattende fornyelse færdselsveje og friarealer på terræn. • Trapperummenes brandsikkerhed, der set med nutidige øjne var meget ringe, er blevet bragt op til nutidig standard ved udskiftning af entredøre til lyd- og brandklassificerede, lige som trapperummenes flader mod hanebåndsloft er blevet brandsikret. • Alle belysninger i/på fælles adgangsveje i bygninger og på terræn er blevet udskiftet og porttelefonanlæg installeret med henblik på at øge beboernes tryghed.

Parter bag projektet

Bygherre: Lejerbo Randers, co. / Lejerbo Gammel Køgelandevej 26, 2500 Valby att. Michael Friis Nielsen
Arkitekt: Caspersen & Krogh Arkitekter A/S, Tøjhushavevej 14 DK - 8900 Randers C att. Peter Krogh.

Sted

Jyllandsgade 2-14
8900 Randers C

Fotos: Arkitekt Peter Krogh.

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2