fbpx

Institut for Kultur og Samfund

Aarhus Universitet

Læs projektets egen beskrivelse

Moesgårds seneste ombygning indgår i et lang historisk sammenhæng  fra de første bygningers opførelse i  slutningen af 1700 tallet. Alle tilbygninger og ombygninger har haft til formål at få stedet til at leve og  fungere med skiftende funktioner.

Ved beslutningen om opførelse af det nye Moesgård Museum på bakken nord for det gamle bygningsanlæg blev store bygningsarealer  i den tidligere avlsgård ledige.   I et samarbejde mellem Moesgård Museum  og Aarhus Universitet er det lykkedes at fastholde et levende miljø med   forskning og formidling i sammenhæng mellem de ombyggede avlslænger og det nye Moesgård Museum.

Ved ombygning af det fredede bygningsanlæg er facaderne ind mod hovedaksen friholdt for nye vindues- og dørhuller.  De nye undervisningslokaler, som kræver meget lys, er placeret i  nordfacaden  fra omkring 1970 sammen med en ny kantine og auditorium.

Første etape af de i alt ca. 6.400 m2 nye studie-, undervisnings- og forskningsfaciliteter til Institut for Kultur og Samfund er indviet. Moderne studie-, undervisnings- og forskningsfaciliteter med et historisk og autentisk islæt, der understøtter stedets forskellige uddannelser.

Efter transformeringen rummer Institut for Kultur og Samfund nye undervisningslokaler, nye grupperum, et kantinemiljø og åbne study-lounges, der alle bidrager til et inspirerende og differentieret studiemiljø. De gamle herregårdsbygninger har fået nyt liv og danner nu rammen om et farverigt studiemiljø i historiske omgivelser.

Byggeriet indstilles fordi transformering af herregårdsanlægget er sket med stor respekt for de oprindelige bygninger, og nu samtidig rummer tidssvarende, funktionelle og inspirerende studiefaciliteter.

Parter bag projektet

Arkitekt: Arkitema og Erik Einar Holms Tegnestue
Landskab: Arkitema
Ingeniør: Viggo Madsen A/S
Bygherre: Moesgård Museum og Aarhus Universitet

Yderligere information om projektet

http://arkitema.dk/projekter/laering

Sted

Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg

Realiseret

2013

Indstillingsår

2014

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2